Vọng Cổ Buồn

<00:00.00>Bài Hát: Vọng Cổ Buồn<00:04.00>Ca sĩ: Cẩm Ly <00:08.00><00:08.08><00:37.95>Đêm lâu năm <00:39.45>Nghe giờ đồng hồ vọng cổ buồn<00:41.95><00:43.14>Nức nở vầng trăng khuya <00:45.39>Cung đàn buồn giờ khóc<00:47.70><00:49.14>Tiếng gõ nhịp sông lên <00:51.14>Ai ân oán khúc tơ lòng<00:53.64><00:55.08>Như giờ đồng hồ lòng chim quyên <00:57.14>Đang đón gió Thu về<01:00.20><01:00.58><01:01.95>Anh tiếng <01:03.20>Xa xứ vứt quê nhà<01:05.64><01:07.08>Bỏ lại tình em <01:08.46>Bên chiếc cầu tre cuối xóm<01:11.70><01:12.96>Bỏ lại chiếc sông xưa <01:14.89>Hai đứa vẫn hứa hò<01:17.21><01:18.83>Bỏ lại vầng trăng non <01:20.95>Em thức đón anh về<01:23.65><01:24.83><01:26.27>Hò...ơi..

Bạn đang xem: Vọng cổ buồn

<01:27.46>Chín nhánh sông phù xa<01:30.52><01:32.14>Mù u <01:33.58>Con bướm đặng quay về<01:36.39><01:38.04>Về đâu <01:39.46>Con nước bự nước ròng<01:42.08><01:43.96>Đìu hiu <01:45.45>Như khúc hát tình em<01:48.34><01:49.84>Hò...ơi..<01:51.30>Cong cong xê sàng xê<01:53.97><01:55.72>Mình ên<01:57.09>Em đứng hóng anh về<01:59.59><02:01.65>Còn yêu thương <02:02.97>Còn lưu giữ bóng bé đò<02:05.91><02:07.59>Về nghe <02:09.03>Câu hát lý đợi mong<02:11.53><02:15.73><02:30.92><02:37.47>Đêm lâu năm <02:38.73>Nghe giờ đồng hồ vọng cổ buồn<02:41.30><02:42.67>Nức nở vầng trăng khuya <02:44.73>Cung bầy buồn giờ đồng hồ khóc<02:47.11><02:48.42>Tiếng gõ nhịp sông lên <02:50.55>Ai oán khúc tơ lòng<02:52.92><02:54.42>Như giờ lòng chim quyên <02:56.64>Đang đón gió Thu về<02:59.68><03:01.12>Anh giờ <03:02.37>Xa xứ vứt quê nhà<03:04.93><03:06.18>Bỏ lại tình em <03:07.87>Bên mẫu cầu tre cuối xóm<03:10.87><03:12.18>Bỏ lại dòng sông xưa <03:14.18>Hai đứa vẫn hẹn hò<03:17.13><03:18.12>Bỏ lại vầng trăng non <03:20.18>Em thức đón anh về<03:22.99><03:23.99><03:25.68>Hò...ơi..<03:26.87>Chín nhánh sông phù xa<03:29.49><03:31.49>Mù u <03:32.68>Con bướm đặng con quay về<03:35.56><03:37.56>Về đâu <03:38.86>Con nước lớn nước ròng<03:41.20><03:43.38>Đìu hiu <03:44.70>Như khúc hát tình em<03:47.32><03:48.01><03:49.26>Hò...ơi..

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2015, Dđiểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2015

<03:50.70>Cong cong xê sàng xê<03:54.39><03:55.13>Mình ên<03:56.70>Em đứng hóng anh về<03:59.39><04:00.89>Còn yêu thương <04:02.45>Còn lưu giữ bóng nhỏ đò<04:05.07><04:06.88>Về nghe <04:08.14>Câu hát lý hóng mong<04:10.82><04:12.88>Còn yêu mến <04:14.13>Còn ghi nhớ bóng nhỏ đò<04:16.82><04:18.82>Về nghe....<04:20.70><04:22.20>Câu hát lý chờ... Mong......<04:26.32><04:27.07><04:28.01>Ai đã thuộc em <04:29.26>Thề câu nguyện ước <04:31.64><04:32.08>Trầu cau mâm quả chuyển sang <04:34.01>Đàn trai đón dâu về <04:36.63><04:38.35>Chim quyên <04:39.48>Có các bạn có bạn bè <04:41.73>Nỡ sao anh nhằm <04:44.11>Lẻ bầy lòng em <04:46.54><04:47.79>Có yêu quý <04:49.17>Có ghi nhớ quê đơn vị <04:51.42>Về nhưng mà nghe vọng cổ <04:53.79>Nhớ hoài tình em.<04:56.23><04:56.48>
*

Vọng Cổ Buồn

Năm phát hành: 2007
Đóng góp: Msb_Alex
Lời bài hát Vọng Cổ bi ai
Đêm lâu năm nghe giờ đồng hồ vọng cổ buồnNức nở vầng trăng khuya cung bọn buông giờ đồng hồ khócTiếng gõ nhịp tuy nhiên lang bi thiết khúc tơ lòngNhư giờ đồng hồ lòng chim quyên vẫn đón gió thu về.Anh giờ đồng hồ xa xứ bỏ quê nhàBỏ lại tình em bên chiếc ước tre cuối xóm quăng quật lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hứa hòBỏ lại vầng trăng non em thức đón anh về.<ĐK:>Hò ơi... Chín nhánh sông phù saMù u bé bướm đặng con quay vềVề đâu bé nước khủng nước ròngĐìu hiu như khúc hát tình em.Hò ơi... Cống cống xê xàng xêMình ên em đứng hóng anh vềCòn yêu đương còn lưu giữ bóng con đòVề nghe câu hát lý chờ mong.Ai đã cùng em thề câu nguyện ướcTrầu cau mâm quả chuyển sang đàng trai đón dâu vềChim quyên có bạn có bầyNỡ sao anh nhằm lẻ bầy lòng emCó thương có nhớ quê công ty Về cơ mà nghe vọng cổ lưu giữ hoài tình em.