Viết 1 Đoạn Văn Về Trường Học Bằng Tiếng Anh

*
Viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

Trường học tập được ví như khu nhà ở thứ nhì của mỗi chúng ta. Bạn đến trường cùng đồng đội mỗi ngày, được dạy dỗ bởi các thầy cô như cha mẹ, thậm chí có số đông bạn thời hạn ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Vày đó, đây chắc hẳn đây là đề tài cực kì gần gũi với các bạn và dễ dàng bắt gặp trong các bài viết tiếng Anh. Trong bài viết này, hãy thuộc condaohotel.com.vn rèn luyện Viết về ngôi trường bởi tiếng Anh để gây tuyệt hảo với thầy cô và anh em nhé! 

1. Bạn đã viết phần đa gì về ngôi trường?

Để bài viết đi đúng trọng tâm và có được rất nhiều ý tưởng hay ho, điều bạn cần làm thứ nhất là xác định đối tượng nội dung bài viết của mình, ví dụ trong bài bác này là ngôi trường.

Bạn đang xem: Viết 1 đoạn văn về trường học bằng tiếng anh

*
Viết gì về ngôi trường?

Khi viết về ngôi trường bằng tiếng Anh, chúng ta cần cân nhắc một số văn bản sau:

Tên ngôi trường: bao gồm tên riêng và cấp cho học của ngôi trường đó.

Ví dụ:

Le Van Tam secondary school.

Trường Trung học đại lý Lê Văn Tám.

Vị trí của ngôi trường: bạn có thể đề cập khoảng cách từ nhà của bạn đến trường sẽ giúp đỡ cho bài viết về ngôi trường của bản thân mình thêm cụ thể hơn.

Ví dụ:

My school is in Hang gai Street.

Trường của tôi nằm trê tuyến phố Hàng Gai.

Cảnh vật bao phủ trường: vườn cây, hoa, mặt hàng cây, sảnh trường, tòa công ty lớp học, công ty hành chính,…

Bạn gồm thể tham khảo thêm list 92+ tự vựng về trường học cơ bản trong tiếng Anh


Học thêm từ vựng về trường học qua video clip này nhé

Những nhân thứ ở trường học: Ở trường học sẽ có thầy cô giáo, chúng ta học sinh. Kế bên ra chúng ta có thể nhắc mang đến cô hiệu trưởng, bác bảo vệ, bác lao công,…Các hoạt động ở trường: học viên học bài, thầy giáo viên giảng bài, buổi giao lưu của học sinh trong giờ đồng hồ ra nghịch hoặc trong các vận động ngoại khóa khác,…Cảm suy nghĩ của bạn viết so với ngôi trường: tình yêu yêu quý, niềm từ bỏ hào, ước ao muốn duy trì và cải tiến và phát triển truyền thống của trường học,…

2. Cách viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

Để gồm một nội dung bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh thật chỉn chu, bạn cần thực hiện công việc sau:

Chuẩn bị vốn từ, ngữ pháp.Lập dàn ý.Tiền hành viết bài.Rà kiểm tra lỗi sau thời điểm hoàn thành.

Sau đây đã là quá trình cụ thể nhé:

2.1. Những cụm từ/từ vựng tiếng Anh liên quan ngôi trường buộc phải biết

Nền tảng đặc trưng cho một bài viết chính là từ bỏ vựng. Vì đó, chúng ta cần sẵn sàng vốn từ bỏ vựng cơ phiên bản nhất trước lúc bắt tay vào viết về ngôi trường bằng tiếng Anh.

*
Từ vựng/ các từ về ngôi trường

Sau đây, condaohotel.com.vn sẽ gợi ý một số từ vựng thông dụng nhất tương quan đến chủ thể ngôi ngôi trường được tạo thành 8 nhóm bé dại để chúng ta cũng có thể dễ học cùng ghi ghi nhớ hơn:

Chủ đề

Từ

Loại từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Các nhiều loại trường học

Nursery school/ kindergarten 

noun

/ˈnɜː.sər.i ˌskuːl/

/ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/

Trường mầm non

Primary school

noun

/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/

Trường tiểu học

Junior high school

noun

/ˌdʒuː.ni.ə ˈhaɪ skuːl/

Trường trung học tập cơ sở

High school

noun

/ˈhaɪ ˌskuːl/

Trường trung học tập phổ thông

Junior colleges

noun

/ˌdʒuː.ni.ə ˈkɒl.ɪdʒ/

Trường cao đẳng

University

noun

/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

Đại học

State school

noun

/ˈsteɪt ˌskuːl/

Trường công

Private school

noun

/ˌpraɪ.vət ˈskuːl/

Trường bốn thục

Day school

noun

/ˈdeɪ ˌskuːl/

Trường cung cấp trú

Boarding school

noun

/ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

Trường nội trú

Từ/cụm từ chỉ vị trí

on the street

 

/on ðə striːt/

Ở trên phố

By/ Next lớn the (shop)

 

/baɪ/ 

/nekst tuː ðə ʃɒp/

Bên cạnh cửa hàng

Near (the bookstore)

 

/nɪər ðə ˈbʊk.stɔːr/

Gần hiệu sách

Opposite the park

 

/ˈɒp.ə.zɪt ðə pɑːk/

Đối diện công viên

at the corner of the street

 

/æt ðə ‘kɔːr.nɚ əv ðə striːt/

Ở góc đường

in (Thai Nguyen) city

 

/in ˈsɪt.i/

Ở thành phố (Thái Nguyên)

in front of

 

/in frʌnt əv/

Ở trước

Cảnh vật, những phòng ngơi nghỉ trường

Floor

noun

/flɔːr/

Tầng (tòa nhà)

Flower

noun

/flaʊər/

Hoa

Garden

noun

/ˈɡɑː.dən 

Vườn

Weather

noun

/ˈweð.ər/

Thời tiết

Sea

noun

/siː/

Biển

Mountain

noun

/ˈmaʊn.tɪn/ 

Núi

Cloud

noun

/klaʊd/

Mây

Hill

noun

/hɪl/

Đồi

Bird

noun

/bɜːd/

Con chim

Tree

noun

/tri:/

Cây cối

Orchard

noun

/ˈɔː.tʃəd/

Cây ăn uống quả

Classroom

noun

/ˈklɑːs.ruːm/

Lớp học

Gate

noun

/ɡeɪt/

Cổng trường

Window

noun

/ˈwɪn.dəʊ/

Cửa sổ

Field

noun

/fiːld/

Sân cỏ

Swimming pool

noun

/ˈswɪm.ɪŋ puːl/

Hồ bơi

Multi-purpose area

noun

/ˌmʌltiˈpɜːpəs ˈeə.ri.ə /

Khu vực nhiều năng

Canteen

noun

/kænˈtiːn/

Căn tin

Laboratory

noun

/ləˈbɒr.ə.tər.i/

Phòng thí nghiệm

Medical room

noun

/ˈmed.ɪ.kəl ruːm/

phòng y tế

Traditional room

noun

/trəˈdɪʃ.ən.əl ruːm/

phòng truyền thống

Hall

noun

/hɔːl/

hội trường

Security section

noun

/sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsek.ʃən/

phòng bảo vệ

Parking space

noun

/ˈpɑː.kɪŋ speɪs/khu vực gởi xe
Đồ vật liên quan đến ngôi trường họcSchool thingnoun/skuːl θɪŋ/Đồ vật tương quan trường học
Bagnoun/bæɡ/Cặp sách
Pencil casenoun/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Booknoun/bʊk/Sách
Notebooknoun/ˈnəʊt.bʊk/Sổ tay, vở viết
Boardnoun/bɔːd/Bảng
Smart boardnoun/smɑːt bɔːd/Bảng thông minh
Tabletnoun/ˈtæb.lət/Máy tính bảng
Pennoun/pen/Bút mực
Chalknoun/tʃɔːk/Viên phấn
Những nhân thiết bị ở trường họcTeachernoun/im’pɔ:tnt/giáo viên
Lecturernoun/i’mi:djət/giảng viên
Pupilnoun/ˈpjuː.pəl/học sinh
Studentnoun/ˈstjuː.dənt/sinh viên
Monitornoun/ˈmɒn.ɪ.tər/lớp trưởng
Vice Monitornoun/vaɪs ˈmɒn.ɪ.tər/lớp phó
Các môn học ở trườngMathematicsnoun/ˌmæθˈmæt.ɪks/Môn Toán
Literaturenoun/ˈlɪt.rə.tʃər/Văn học
Foreign languagenoun/ˈfɔr·ən ˈlæŋ·ɡwɪdʒ/Ngoại ngữ
Historynoun/ˈhɪs.t̬ɚ.i/Lịch sử
Physicsnoun/ˈfɪz.ɪks/Vật lý
Chemistrynoun/ˈkem.ə.stri/Hóa
Civic Educationnoun/ˈsɪv.ɪk ed.jʊˈkeɪ.ʃən/

Giáo dục công dân

English

noun

/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

Tiếng Anh

Informatics

noun

/ˌɪnfəˈmætɪks/

Tin học

Biology

noun

/baɪˈɒl.ə.dʒi/

Sinh học

Music

noun

/ˈmjuː.zɪk/

Âm Nhạc

Physical Education

noun

/ˈfɪz.ɪks

 ed.jʊˈkeɪ.ʃən/

Thể dục

Hoạt đụng ở ngôi trường học

Teach

verb

 

Dạy học

Play sports

verb

 

Chơi thể thao

Join the clubs

verb

 

Tham gia CLB

Take a break

verb

 

Nghỉ giải lao

Do experiments

verb

 

Làm thí nghiệm

Read a book

verb

 

Đọc sách

Cảm xúc về trường, thầy cô, bạn bè

Proud

adj

/praʊd/

Tự hào

Love

verb

/lʌv/

Yêu

Respect

verb

/rɪˈspekt/

Tôn trọng

Like

verb

/laɪk/

Thích

Miss

verb

/mɪs/

Nhớ

Từ vựng với nội dung bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

2.2. Sẵn sàng kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Việc chuẩn bị ngữ pháp góp bạn dễ dãi triển khai những câu tiếng Anh với từ kia sẽ kết thúc đoạn viết về ngôi trường hiệu quả, cấp tốc chóng. Bạn cần chú ý một số kiến thức ngữ pháp sau:

Lựa chọn thì giờ đồng hồ Anh:

Vì chủ đề của bài viết là về ngôi trường cho nên việc lựa chọn thì sẽ dễ dàng và đơn giản hơn so với các chủ đề khác. Các loại thì được sử dụng chủ yếu trong bài xích này đó là thì lúc này đơn.

*
Thì lúc này đơn dùng để làm viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

Cấu trúc thì hiện tại đơn như sau:

(+) Dạng khẳng định: S + V/ V(s/es) + O.

(-) Dạng phủ định: S do/ does + not + V + O.

(?) Dạng nghi vấn: Do/ Does + S + V+ O?

(?) câu hỏi có từ nhằm hỏi: Wh-questions + do/ does + S + V+ O?

Trong đó:

S (Subject): nhà ngữ

V (Verb): Động từ

O (Object): Tân ngữ

Từ nốiPhiên âmNghĩa
And/ænd/
Also/ˈɑːl.soʊ/Cũng
Besides/bɪˈsaɪdz/Ngoài ra, bên cạnh đó
Next/nekst/Tiếp theo là
Because/Because of/bɪˈkəz/ /bɪˈkɒz ˌəv/Tại vì, bởi vì
But/bʌt/Nhưng
Although/Even though/Though/ɔːlˈðəʊ/ /ˈiː.vən ðəʊ/ /ðəʊ/Mặc dù
For example/For instance/fɔːr ɪɡˈzæm.pəl/ /fɔːr ˈɪn.stəns/Ví dụ như
After all/ˈɑːf.tər ɔːl/Sau tất cả
In conclusion/in kənˈkluː.ʒən/Kết luận lại thì
To sum up/tə sʌm ʌp/Tóm lại
Từ nối trong bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

2.3. Sẵn sàng dàn ý nội dung bài viết về ngôi trường bởi tiếng Anh

Trước khi hợp tác vào viết bài, các bạn cần sẵn sàng một dàn ý, tất cả thể cụ thể hoặc không tùy vào kỹ năng và nhu yếu của bạn. Cùng với dàn ý này, nội dung bài viết của bạn sẽ có đầy đủ ý đề xuất viết và các ý được thu xếp theo máy tự phù hợp nhất, mặt khác tránh trường hợp nội dung bài viết lan man, lạc đề.

*
Dàn ý viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

Bài viết về ngôi trường bởi tiếng Anh hay 3 phần cơ bản: mở bài, thân bài bác và kết bài. Có nhiều cách lập dàn ý với rất nhiều nội dung khác nhau, condaohotel.com.vn đang gợi ý cho mình dàn ý xem thêm sau đây:

PhầnNội dung chính
1. Mở bàiGiới thiệu bình thường về ngôi ngôi trường mà bạn muốn viết về (ngôi trường bạn đang theo học, đã từng có lần học xuất xắc trong tưởng tượng của bạn).
2. Thân bàiVị trí của ngôi trường: trường chúng ta thuộc tỉnh, thành phố, thị trấn nào; nằm gần những vị trí gì….Cảnh vật bao quanh trường như nào: sảnh trường, vườn cửa cây, tòa nhà lớp học, lớp học của chúng ta như nào,…Các phòng tác dụng ở trường ra sao: phòng học, phòng đa năng, phòng thí nghiệm,…Các môn bàn sinh hoạt ở ngôi trường là gì?Hoạt động bạn thường có tác dụng ở ngôi trường là gì?Thầy cô, đồng đội của bạn như thế nào?Bạn có cảm giác gì với ngôi trường?Điều gì chúng ta ấn tượng, tự hào tốt nhất về trường?
3. Kết bàiCảm xúc, ý muốn muốn của người tiêu dùng đối với ngôi trường
Dàn ý nội dung bài viết về ngôi trường bằng tiếng Anh

2.4. Hoàn thiện nội dung bài viết và rà soát lỗi

Bước hoàn thiện nội dung bài viết này cực kỳ quan trọng tuy nhiên lại thường hay bị xem dịu và vứt qua. Việc thanh tra rà soát lại bài để giúp đỡ bạn biết được bài mình còn lỗi không đúng nào không, qua đó hối hả sửa lỗi với rút kinh nghiệm tay nghề cho những bài viết khác.

Nhìn chung, các bạn cần chú ý các vết câu (dấu phẩy, lốt chấm,… -chúng đã được sử dụng phù hợp chưa), để ý đến số đông phần quá lâu năm (có thể tách bóc thành nhiều đoạn văn để ví dụ và dễ dàng nắm bắt hơn không),…

Chi ngày tiết hơn, bạn cần đọc lại cẩn trọng cả nội dung bài viết để khám nghiệm về phương diện ngữ pháp cùng từ vựng xem đang đúng chưa, có tương xứng với ngữ cảnh chưa. Bên cạnh ra, chúng ta cũng cần dò kĩ từng ý xem bao gồm bị trùng lặp nhau không, bí quyết viết sẽ logic, gắn kết với nhau chưa…

3. Một số nội dung bài viết mẫu về ngôi trường bởi tiếng Anh

Vừa rồi là một trong những hướng dẫn thông thường nhất để các bạn có chiếc nhìn tổng thể về bài bác văn viết về ngôi trường bằng tiếng Anh. Vào phần này, condaohotel.com.vn sẽ nhắc nhở đến chúng ta một vài bài viết mẫu để chúng ta cũng có thể hình dung cụ thể hơn và tự tin hoàn thiện nội dung bài viết của bản thân nhé!

*
Một số nội dung bài viết mẫu về ngôi trường bởi tiếng Anh

3.1. Chủng loại số 1

I am 10 years old và I go to lớn Nguyen Binh Khiem Primary School. I have been learning at this school for nearly 5 years.

It is in the center of my city và opposite the national park. There are many trees around the schoolyard. Next to the yard is a building where we study. It has 5 floors & my classroom is on the second floor. 

On the fourth floor, there is a library with many kinds of books. After school, I often go there in order lớn read comic books with my best friend. On the weekends, my classmates và I often go to lớn school và play outdoor games in the yard together.

I love my school so much that I am not ready khổng lồ go to lớn secondary school.

Dịch:

Tôi trong năm này 10 tuổi và tôi học ở trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tôi đang học ở chỗ này gần năm năm rồi.

Trường tôi nằm ở vị trí chính giữa thành phố, đối diện khu dã ngoại công viên quốc gia. Có nhiều cây ở xung quanh sân trường. Ngay gần sân trường là một trong những tòa nhà chỗ mà shop chúng tôi ngồi học. Nó gồm 5 tầng toàn bộ và lớp học của tôi nằm trên tầng hai.

Xem thêm: Giải Thích, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Lá Lành Dùm Lá Rách Lớp 7 Sgk Ngữ Văn

Trên tầng 4, tất cả một tủ sách với tương đối nhiều đầu sách ở đó. Sau giờ đồng hồ học, tôi thường cho đó để đọc số đông cuốn chuyện tranh với bạn thân của tôi. Vào cuối tuần, tôi và chúng ta cùng lớp thường mang đến trường với chơi phần lớn trò chơi vận động quanh đó trời sinh hoạt sân ngôi trường với nhau.

Tôi yêu trường tôi không hề ít đến nỗi nhưng tôi chưa chuẩn bị để học ở ngôi trường trung học đại lý mới.

3.2. Mẫu mã số 2

My school is called Le Van Tam secondary school. It is on Le Thanh Tong Street, by the Tram mountain.

It is big và convenient with twenty classrooms & a canteen. Moreover, there is a modern laboratory where we do experiments every week.

At school, we learn many interesting subjects. They are Maths, Literature, Sciences, English, Physic Education, Music, Arts, etc. English is my favorite subject because I have a chance to lớn speak to lớn native speakers and my Vietnamese teacher is very friendly và energetic.

I am proud to lớn study there và I love all of my beloved teachers and helpful friends.

Dịch:

Trường của tôi được hotline là trường Trung học các đại lý Lê Văn Tám. Trường nằm trê tuyến phố Lê Thánh Tông, cạnh núi Tràm.

Đây là ngôi trường lớn và thuận lợi với nhị mươi phòng học tập và một căn tin. Không những thế nữa, trường gồm một phòng thí nghiệm tân tiến nơi shop chúng tôi làm thí nghiệm từng tuần.

Ở trường, công ty chúng tôi học những môn học thú vị khác nhau. Chúng là Toán, Văn, Khoa học, giờ đồng hồ Anh, Thể dục, Âm nhạc, thẩm mỹ và nhiều môn không giống nữa. Tiếng Anh là môn học mếm mộ của tôi cũng chính vì tôi có thời cơ được thì thầm với người bản xứ cùng giáo viên việt nam của tôi rất thân thiết và nhiều năng lượng.

Tôi từ bỏ hào lúc được học ở đây, tôi yêu toàn bộ những thầy thầy giáo đáng kính của mình và những người dân bạn cực tốt bụng.

3.3. Chủng loại số 3

I am studying at Phan Boi Chau high school for gifted students where I have a chance khổng lồ meet many talented friends.

We have more than thirty classes from grade 10 lớn grade 12 & each class has its own classroom. The classroom is equipped with a smart board, a projector, & a loudspeaker so our class time is very interesting & attractive.

My school also has a big dormitory for the students whose houses are far from the school. I live there with three friends and we have a lot of joy together. There is a canteen on the first floor of the dorm, which is convenient for me khổng lồ eat lunch and dinner every day.

My classes start at 7 am & finish at 12 am. There is a ten-minute break và I usually chat with friends during break time. Other students often read books in the classroom. The others may play football or badminton in the schoolyard.

I am going to lớn university next year, so maybe I will miss my high school very much.

Dịch:

Tôi vẫn học ngơi nghỉ trường Trung học rộng lớn chuyên Phan Bội Châu nơi mà tôi bao gồm cơ hội gặp gỡ nhiều người tài năng khác nhau.

Chúng tôi tất cả hơn tía mươi lớp, tự khối 10 mang đến khối 12 với mỗi lớp lại sở hữu một lớp học tập riêng. Phòng học được thứ bảng thông minh, vật dụng chiếu cùng loa nữa yêu cầu giờ học tập của cửa hàng chúng tôi thú vị và hấp dẫn hơn vô cùng nhiều.

Trường của tôi cũng có cả kí túc xá mang lại những học sinh mà nhà ở xa trường. Tôi sống ở đó với ba người chúng ta khác và cửa hàng chúng tôi đã có khá nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Ngôi trường có 1 căn tin trên tầng 1 của tòa án nhân dân kí túc xá, vị trí mà cực dễ dàng cho tôi nạp năng lượng trưa và buổi tối mỗi ngày.

Lớp của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Thông thường có một khoảng nghỉ ra chơi tầm 10 phút với tôi thường nói chuyện với chúng ta vào giờ ngủ này. Chúng ta khác thường xem sách trong lớp. Những bạn khác hoàn toàn có thể chơi bóng đá hoặc cầu lông sinh sống sân trường.

Tôi chuẩn bị học đại học vào năm học tập tới, hoàn toàn có thể tôi sẽ nhớ trường cấp 3 của tớ rất nhiều.

4. Tổng kết

Qua bài viết trên, condaohotel.com.vn đã lưu ý đến bạn một trong những từ vựng, kỹ năng và kiến thức ngữ pháp, dàn ý và bài văn mẫu viết về ngôi trường bởi tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn gồm thêm kiến thức, kĩ năng và tài liệu xem thêm để rất có thể tự mình viết về ngôi ngôi trường một phương pháp hấp dẫn, dựa vào đó ghi điểm với thầy cô và các bạn trong lớp nhé!

Để rèn luyện tiếng Anh nhiều hơn thế và viết giờ đồng hồ Anh một cách thành thạo, các bạn hãy thử đăng ký tài khoản ngay lập tức tại phòng luyện thi ảo condaohotel.com.vn nhé! không chỉ có ôn luyện giờ Anh, các bạn còn rất có thể trải nghiệm những tính năng mô rộp game như download vật phẩm, bảng thi đua xếp thứ hạng v.v…, làm cho việc học không còn nhàm chán mà giống hệt như chơi trò chơi vậy đó!