TỔNG CỦA 3 SỐ LÀ SỐ LỚN NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ

Số bé xíu nhất có cha chữ số khác nhau là số nào?; Số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau là … trong Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề cùng đáp án không thiếu phía dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé nhất có bố chữ số không giống nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Quý hiếm của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Trên bến bãi cỏ tất cả 24 con trâu, số trâu thấp hơn số trườn 7 con. Trên bãi cỏ có bao nhiêu con bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Tìm một số trong những biết tổng của số đó cùng số nhỏ nhất có tía chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

*

Hình vẽ bên có:


Quảng cáo


A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho bố chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết các số có tía chữ số không giống nhau, mỗi số có đủ tía chữ số vẫn cho.

Xem thêm: Cách Vẽ Người Đang Ngồi Đọc Sách Hình Ảnh Png, Pin On Hoạt Họa

b) tra cứu tổng cùng hiệu của số lớn nhất và số nhỏ dại nhất.

7. Một cửa ngõ gàng chào bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần vật dụng hai bán nhiều hơn thế nữa lần trước tiên 27kg gạo. Hỏi lần đồ vật hai cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách tất cả hai ngăn. Chống trên có 275 quyển sách. Chống dưới gồm 170 quyển. Tín đồ ta kéo ra ở mỗi phòng 70 quyển để cho mượn. Hỏi hiện giờ tủ sách có bao nhiêu quyển sách? (Giải bằng hai cách)

1.0. Tính bằng cách thuận một thể nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


Quảng cáo


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a) Viết những số có bố chữ số khác nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số bé xíu nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn nhất và số bé xíu nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ bé nhất là: 216

7. Một cửa ngõ gàng chào bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần lắp thêm hai bán nhiều hơn thế lần thứ nhất 27kg gạo. Hỏi lần thiết bị hai cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần máy hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. kiếm tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. cách 1:

Số sách sót lại ở chống trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách sót lại ở ngăn dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở gác sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách ban đầu tủ sách có là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách sót lại ở tủ sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0. Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)