Toán Lớp 6 Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

Trả lời các câu hỏitrang 22, 23, 24 SGK Toán 6 KNTT; Giải bài bác 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 , 1.43, 1.44, 1.45 trang 24 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1. Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Chương 1 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

Hoạt hễ 1 trang 22 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng dưới đây chỉ ra cách tính số phân tử thóc ở một số trong những ô vào bàn cờ trong bài toán mở đầu:

Để tìm kiếm số hạt thóc nghỉ ngơi ô số 8, ta phải tiến hành phép nhân tất cả 7 quá số 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 lũy thừa với số mũ tự nhiên

Luyện tập 1

Hoàn thành bảng bình phương của những số tự nhiên từ 1 cho 10.

 

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

Vận dụng

1) Tính số hạt thóc tất cả trong ô máy 7 của bàn cờ nói trong câu hỏi mở đầu.

2) Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá bán trị những chữ số của nó bằng phương pháp dùng những luỹ thừa của 10 theo mẫu:

4 257 = 4 . 103 +2. 102 + 5.10 + 7.

a) 23 197

b) 203 184.

a) ()

b) Viết theo mẫu

1. Số hạt thóc bao gồm trong ô thiết bị 7 của bàn cờ nói trong câu hỏi mở đầu:

2.2.2.2.2.2 = 26 = 64

2. A) 23 197 = 2.104  + 3.103 + 1.102 + 9.101 + 7

b) 203 184 = 2.105 + 0.104 + 3.103 + 1.102 + 8.101 + 4

Hoạt đụng 2 trang 23 Toán 6 KNTT

a) Viết hiệu quả phép nhân sau bên dưới dạng một luỹ quá của 7:

72.72 = (7.7). (7.7.7) = ?

b) Nêu dìm xét về mối liên hệ giữa các số nón của 7 trong nhị thừa số cùng tích tìm kiếm được ở câu a)

a)

b) đối chiếu tổng số nón của 7 cùng số mũ của tích tìm kiếm được ở câu a).

a) 72.73=(7.7).(7.7.7) = 75

b) nhấn xét: Tổng số nón của 7 trong hai thừa số ngay số mũ của tích tìm được.

Luyện tập 2

Viết công dụng phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

a) 53.57; b) 24 . 28. 29; c) 102. 104. 106. 108

am.an=am+n

a) 53.57 = 53+57 = 510

b) 24.25.29=24+5+9 = 218

c) 102.104.106.108 = 102+4+6+8 = 1020.

Trả lời hoạt động 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Quảng cáo


a) Viết công dụng phép phân tách sau bên dưới dạng một luỹ thừa của 6:

(6^5:6^2 = frac6^56^2 = frac6.6.6.6.66.6 = ?)

b) Nêu dấn xét về mối liên hệ giữa các số nón của 6 trong các bị chia, số phân tách và thương kiếm được ở câu a).

a) (6^5:6^2 = frac6^56^2 = frac6.6.6.6.66.6 = 6.6.6 = 6^3)

b) Ta tất cả 65 = 63.62 nên 65:63 = 62.

Nhận xét: Hiệu số mũ của 6 trong những bị phân chia và số chia ngay số mũ của 6 vào thương kiếm tìm được.

Xem thêm: Tổng Hợp 7 Cách Ghép Ảnh Trên Điện Thoại Đơn Giản, Đẹp Mắt, Ghep Anh Nghe Thuat

Luyện tập 3 trang 24

Viết hiệu quả các phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

a) 76 : 74; b) 1 091100 : 109 1100

am:an = am-n

a) 76:74 = 76−4 = 72

b) 1091100: 1091100 = 1091100−100 = 10910

Giải bài bác 1.36 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Viết những tích sau bên dưới dạng một luỹ thừa:

a) 9.9.9.9.9; b) 10. 10. 10. 10.

c) 5.5.5.25 d) a.a.a.a.a.a

am.an = am+n

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 95

b) 10 . 10 . 10 . 10 = (10^4)

c) c) 5.5.5.25=5.5.5.5.5=(5^5)

d) a.a.a.a.a.a=(a^6)

Bài 1.37 Toán 6 trang 24 KNTT


Quảng cáo


Hoàn thành bằng sau vào vở

 

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

43

4

3

64

35

3

5

243

27

2

7

128

Bài 1.38

Tính

a) 25; b) 33; c) 52; d) 109.

a) 25 = 32

b) 33 = 27

c) 52 = 25

d) 109 = 1 000 000 00

Bài 1.39 trang 24 SGK Toán lớp 6 KNTT

Viết những số sau thành tổng giá chỉ trị các chữ số của nó bằng cách dùng các luỹ thừa của 10:

215; 902; 2020; 883 001.

(overline abcd = a.10^3 + b.10^2 + c.10^1 + d). Tựa như như vậy với những số tất cả 3 cùng 6 chữ số

215 = 2.102 + 1.101 + 5

902 = 9.102 + 0.101 + 2

2 020 = 2.103+0.102+2.101+0

883 001 = 8.105+8.104+3.103+0.102+0.101+1.

Giải bài 1.40 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính 112, 1112. Từ đó hãy dự đoán công dụng của 1 1112.

112 = 121

1112 = 12321

Dự đoán: 11112 = 1234321

Bài 1.41

Biết 210 = 1 024. Hãy tính 29 và 211.

Tách 9 = 10-1 cùng 11 = 10+1

29 = 210:2 = 1024 : 2 = 512

211 = 210.2 = 1024.2 = 2048

Bài 1.42 trang 24 Toán 6 kết nối tri thức

Tính: a) 57. 53; b) 58:54

am.an = am+n; : am:an = am-n

a) 57.53 = 57+3 = 510

b) 58:54 = 58−4 = 54

Giải bài 1.43

Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32.

Viết những tổng sau bên dưới dạng bình phương của một vài tự nhiên

a) 1 + 3 + 5 + 7; b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9.

 Tính tổng rồi viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên.

a) 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52

Bài 1.44 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trái Đất có cân nặng khoảng 60 .1020 tấn. Mỗi giây phương diện Trời tiêu tốn 4. 106 tấn khí hydrogen. Hỏi khía cạnh Trời cần từng nào giây nhằm tiêu thụ một lượng khí hydrogen có cân nặng bằng trọng lượng Trái Đất?

Thời gian để Mặt Trời tiêu tốn một lượng khí hdrogen có cân nặng bằng trọng lượng Trái Đất = trọng lượng trái đất : Số tấn khí hydrogen mỗi giây phương diện trời tiêu thụ.

Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng trọng lượng Trái Đất là:

60.1020 : 6.106 = 6.101 .1020: (6.106) = 1015 (giây)

Bài 1.45 trang 24 Toán 6 tập 1

Mỗi giây khung hình con người trung bình tạo thành khoảng (25. 10^5) tế bào hồng cầu. Hãy tính từng giờ có bao nhiêu tế bào hồng ước đã được tạo ra?

Đổi 1 tiếng = 3600 giây

Mỗi tiếng số tế bào hồng cầu được tạo ra = Mỗi giây số tế bào hồng cầu được tạo nên . 3600