TOÁN LỚP 3 CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

việc chia số có hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số toán lớp 3 con được học cách tiến hành phép tính chia. Cùng tò mò bài học này cùng với condaohotel.com.vn nhé!Bài học tập này condaohotel.com.vn cung cấp cho những con quá trình thực hiện việc chia số gồm hai chữ số cho số gồm một chữ số toán lớp 3, cùng rất đó là các dạng bài xích tập vận dụng. Để nắm chắc nhớ lâu, các con cần tiếp tục ôn tập chăm chỉ làm bài tập.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Phân chia số gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số

1.1. Hướng dẫn triển khai phép chia

Ví dụ: thực hiện phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 phân tách 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 phân tách 5 bởi 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bởi 2,

Hạ 4, được 24 phân chia 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số để ý khi tiến hành chia

Đặt tính theo như đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện nay phép tính trường đoản cú trái sáng phải, từ bỏ cột hàng chục và hàng đơn vị.

Mỗi lần tính đều cần trải qua cha bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; các lần chia đều được 1 chữ số sinh hoạt thương

3. Bài tập thực hành - gồm lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Biện pháp làm

*

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Bí quyết giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bởi 1

Hạ 2, được 12 chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bởi 0

*

6 chia 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bởi 1

Hạ 5, được 15 chia 5 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 15 trừ 15 bằng 0

*

6 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 chia 2 bằng 3; viết 3

3 nhân 2 bằng 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 phân chia 2 bởi 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

3.2. Dạng 2: việc đố

3.2.1. Phương pháp làm

*

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Mẹ có 18 quả cam, người mẹ chia mang lại Lan ⅓ số cam mà người mẹ có. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 2: Năm nay mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bởi ¼ tuổi của mẹ. Hỏi hiện thời Minh từng nào tuổi?

Bài 3: mỗi ngày Hải phải đi dạo tới trường với thời hạn là ⅕ giờ.

Xem thêm: Xem Phim Vì Sao Đưa Anh Tới Tập Cuối Thuyết Minh, Vì Sao Đưa Anh Tới Tập 34

Hỏi thời hạn mà Hải đi tự nhà đi học là từng nào phút?

3.2.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Lan có số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được bà bầu cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của bà bầu 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh bây giờ là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy lúc này Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 giờ = 60 phút

Thời gian nhưng Hải đi tới trường là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi tự nhà đi học hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính quý hiếm biểu thức

3.3.1. Phương pháp làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo máy tự nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện tại phép tính theo đồ vật tự trường đoản cú trái sang nên ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: tra cứu x

3.4.1. Bí quyết làm

*

3.4.2. Bài tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: tra cứu y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Cách giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài bác tập từ luyện (Bài tập không có lời giải)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: thực hiện tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày trước tiên bán được 76kg gạo, ngày trang bị hai bán được ¼ ngày máy nhất. Hỏi ngày thiết bị 2 bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa vội được 45ngôi sao, Hà gấp được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp số đông chỉ được ⅓ số ngôi sao 5 cánh của Hoa với Hà. Hỏi Mai vội được từng nào ngôi sao?

Bài 5: tìm kiếm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tìm y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học giỏi bài toán chia số bao gồm hai chữ số đến số tất cả một chữ số toán lớp 3, con cần nắm chắc hẳn những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, luyện tập các bài tập. Phụ huynh có thể theo dõi condaohotel.com.vn để update những thông tin hữu ích nhé!