Tính Tổng Các Chữ Số Của Một Số Nguyên Trong Pascal

Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của nó


Nhập vào một số trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó.

Bạn đang xem: Tính tổng các chữ số của một số nguyên trong pascal

Ví dụ: N = 1682 Tong cac chu so cua N la: 17 ( = 1 + 6 + 8 + 2 )

Yêu cầu: Input: N là số nguyên bất kỳ, N có tác dụng là số lớn

Output: S, la tổng những chữ số của N

Hướng dẫn:

- Gán tổng S với mức giá trị thuở đầu là 0

- Sử dụng để mang từng chữ số của số tự nhiên N bằng cách:

Lặp trong những khi mà N còn > 0 thì

+ Gán k là chữ số cuối cùng của N.

+ thực hiện cắt chữ số cuối cùng của N đi bằng vấn đề lấy N phân tách cho 10.

Xem thêm: Phân Tích Tâm Trạng Của Người Chinh Phụ Trong Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

+ cùng dồn S: = S + k

Lặp lại cho đến khi N = 0 thì dừng

Chương trình:

Program tong;Uses crt;Var n , s , k: integer; // Khai bao bien su dungBegin Write(‘ Nhap N:’); // Thong bao nhap lieu Readln(N ); // Nhap gtri cho N S := 0; While ( N 0 ) do // Lap trong những lúc N nhỏ ≠ 0 Begin k := N mod 10; // Lay chu so hang don vi o cuoi cung N := N div 10; // cat chu so hang don vi domain authority duoc lay ra S := S + k; // Tinh tong cong don vao S End; Writeln( ‘Tong cac chu so cua ’,N,’ la :’, S); // Xuat ket qua Readln;End.
Bạn thấy nội dung bài viết này như thế nào?:
Select ratingGive Pascal | Nhập vào một số trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 1/10Give Pascal | Nhập vào một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 2/10Give Pascal | Nhập vào một vài tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 3/10Give Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 4/10Give Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 5/10Give Pascal | Nhập vào một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó 6/10Give Pascal | Nhập vào một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của chính nó 7/10Give Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 8/10Give Pascal | Nhập vào một vài tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của chính nó 9/10Give Pascal | Nhập vào một trong những tự nhiên N. Hãy tính tổng những chữ số của nó 10/10
Average: 7.9 (203 votes)

*

Trao đổi thân xác ngơi nghỉ Cannes - Đổi tình rước vai diễn cùng nhận thêm chi phí (Phần 3)


Vết dơ dáy tình dục tiếp theo sau vụ "tú ông" Elie Nahas trong khuôn khổ tiệc tùng, lễ hội phim Cannes là nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bạn Mỹ (năm ni 67 tuổi)


*

13 gotcha giúp cho bạn sử dụng cùng developing trong Drupal land


Half a year ago I wrote a blog post about various stumble blocks I had run into in my first year as a Drupal developer


*

14 cách thu thập danh sách email


Có khôn cùng nhiều cách để thu thập địa chỉ cửa hàng email của khách hàng, phục vụ cho chiến dịch email marketing. Tôi xin đưa ra một trong những cách công dụng giúp chúng ta cũng có thể xây dựng danh sách e-mail cho riêng rẽ mình.


Monthly archive


Tomdesgin.vn


Cloud of tags


Apple CMS Drupal cách vào Facebook Drupal 7 Theme Drupal 8 Drupal front-end development Drupal Modules Drupal news Drupal SEO Viet phái nam Drupal Tutorials Drupal web Development Facebook Facebook kinh doanh Facebook Messenger Facebook Timeline Google ipad tablet iPhone iPhone 4S Mac OS Microsoft MySQL Samsung seo website Seo website, seo website gia re Social Network Tip Website giá rẻ Bình Dương

Big Data


C/C++


Database


Donate


Pascal