Tìm tọa độ điểm d để abcd là hình thang

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

*

*

*


1.Cho hình thang cân ABCD(AB//CD), góc BDC=45o. Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ điểm d để abcd là hình thang

a. Centimet tam giác DOC vuông cân

b. Tính diện tích s của hình thang ABCD, biết BD=6cm

2. A. Tra cứu x của tứ giác ABCD, biết góc A=60 độ, góc C= 90 độ, góc D=63 độ

b. Cho hình thang ABCD(AB//CD). E,F thứu tự là trung điểm AD, BC. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng EF, biết AB=3cm,CD=9cm


trong mặt phẳng tọa độ oxy mang lại hình thang cân nặng ABCD( AB tuy nhiên song với CD) bao gồm tọa độ đỉnh A(2,-1).giao điểm của 2 đường chéo cánh AC cùng BD là I(1,2).đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ADI tất cả tâm E(-27/8,-9/8),biết con đường thẳng BC qua M(9,-6).tìm B,D , biết B gồm tung độ bé dại hơn 3


trong phương diện phẳng hệ tọa độ Oxy mang đến hình thang cân ABCD gồm hai đường chéo cánh BD cùng AC vuông góc với nhau trên H cùng AD 2 BC. Hotline M là vấn đề nằm bên trên cạnh AB làm sao cho AB 3 AM N là trung điểm HC. Biết B 1 3 mặt đường thẳng HM trải qua T 2 3 đường thẳng dn có phương trình x 2y 2 0 . Tìm tọa độ các điểm A,C,D


Bài 1: đến hình thang cân nặng ABCD ( AB // CD) hotline E là giao điểm của AC cùng BD. Chứng minh EA = EB.

Bài 2: mang đến hình thang cân nặng ABCD (AB//CD) có AB=3,BC=CD=13(cm). Kẻ các đường cao AK cùng BH.

a) chứng tỏ rằng CH=DK.

b) Tính độ nhiều năm BH.

Bài 3: Hình thang cân nặng ABCD (AB//CD) gồm Cˆ=600, DB là tia phân giác của góc D, AB=4cm.

Xem thêm: Top 17 Bài Hát Giáng Sinh (Noel) Việt Nam Hay Nhất Tiếng Việt + Anh

a) chứng minh rằng BD vuông góc với BC.

b) Tính chu vi hình thang.

Bài 4 : đến hình thang MNPQ (MN là lòng nhỏ) tất cả 2 đường chéo MP và NQ cắt nhau tại O và NMPˆ=MNQˆA.

a) chứng tỏ tam giác OMN và OPQ cân nặng tại O.

b) minh chứng tứ giác MNPQ là hình thang cân.

c) Qua O vẽ mặt đường thẳng EF//QP (E∈MQ,F∈NP). Chứng minh MNFE, FEQP là số đông hình thang cân.

Bài 5: đến hình thang cân ABCD (AB//CD, AB
Lớp 8 Toán bài 3: Hình thang cân nặng
1
1
nhờ cất hộ Hủy

Bài 1: 

Xét ΔABC và ΔBAD có 

AB chung

BC=AD

AC=BD

Do đó: ΔABC=ΔBAD

Suy ra: (widehatBAC=widehatABD)

hay (widehatEAB=widehatEBA)

hay ΔEAB cân nặng tại E


Đúng 0
comment (0)

Cho hình thang ABCD cân. Search tọa độ C,D biết A(1;-1); B(3;0) với Sabcd=10


Lớp 10 Toán Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤN...
0
0
Gửi diệt

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến hình thang ABCD gồm đáy to CD=2AB, điểm C (-1;-1), trung điểm của AD là điểm M(1;-2). Search tọa độ điểm B, biết diện tích của tam giác BCD bằng 8, AB=4 với D có hoành độ nguyên dương.


Lớp 10 Toán Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG
1
0
gửi Hủy

Gọi (overrightarrown=left(a,b ight)) là vectơ pháp tuyến của CD ((a^2+b^2 e0)

Ta gồm phương trình CD : (ax+by+a+b=0)

(S_BCD=S_ACD=8Rightarrow dleft(A;CD ight)=frac2.SCD=2Rightarrow dleft(M.CD ight)=1)

(Rightarrowfracsqrta^2+b^2=1Leftrightarrow3a^2-4ab=0)( ightarrowegincasesa=0;b=1\a=4;b=3endcases)( ightarrowegincasesCD:y+1=0\CD:4x+3y+7=0endcases)

Với (CD:y+1=0 ightarrow Dleft(d;-1 ight);CD^2=4.AB^2=64Leftrightarrowegincasesd=7\d=-9:Lendcases)

(Dleft(7;-1 ight);overrightarrowAB=frac12overrightarrowDC=left(-4;0 ight) ightarrow Bleft(-9;-3 ight))

Với (CD:4x+3y+7=0 ightarrow Dleft(d;frac-4d-73 ight) ightarrow CD^2=frac25left(d+1 ight)^29=64) (loại)


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
condaohotel.com.vn