Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bằng 1/2 số lớn

*

Bạn đang xem: Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bằng 1/2 số lớn

*

*

Tổng của 2 số là : 987

Ta tất cả sơ vật dụng : Số bé nhỏ : l----------l 

Số lớn: l----------l----------l

Số bé bỏng là : 987 : ( 1 + 2 ) x 1 = 329

Số khủng là : 329 x 2 = 658

Hiệu 2 số là : 658 - 329 = 329


Xem thêm: Cách Mở 3G Trên Sony Xperia M4, Bật Tắt 3G Trên Sony Xperia M4

tìm hiệu nhì số biết tổng hai số là số lớn số 1 có ba chữ số không giống nhau và số bé bằng 1 phần 2 số lớn 


Tìm hiệu nhị số biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bỏng bằng một nửa số lớn.Tìm hiệu hai số


Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ dại hơn 2012.Tổng của 2 số thoải mái và tự nhiên bằng 368. Search số lớn, biết giả dụ cùng giảm mỗi số đi 18 đơn vị chức năng thì số bé bằng 2/3 số lớn.Hiệu của 2 số bởi 125. Tìm kiếm số bé, biết ví như cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số nhỏ bé bằng 2/3 số lớn.Tổng nhì số là 186; nếu đem số lớn chia số bé thì được 2 cùng dư 12. Search số bé; số lớn.Tìm trung bình cộng của toàn bộ các số lẻ gồm hai chữ số phân chia hết cho 5.Cho hai số tự nhiên, biết số bé nhỏ là 40 với số này hèn trung bình cộng của...
Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.Tổng của 2 số tự nhiên và thoải mái bằng 368. Tra cứu số lớn, biết trường hợp cùng giảm mỗi số đi 18 đơn vị thì số nhỏ bé bằng 2/3 số lớn.Hiệu của 2 số bằng 125. Tra cứu số bé, biết nếu như cùng bớt mỗi số đi 18 đơn vị thì số nhỏ bé bằng 2/3 số lớn.Tổng nhị số là 186; nếu rước số lớn chia số bé thì được 2 với dư 12. Search số bé; số lớn.Tìm trung bình cùng của toàn bộ các số lẻ có hai chữ số chia hết mang lại 5.Cho nhị số từ nhiên, biết số bé là 40 với số này nhát trung bình cùng của nhì số là 4. Kiếm tìm số lớn.Tổng của hai số lẻ là 120, biết giữa 2 số lẻ đó tất cả 5 số chẵn. Tìm số lẻ lớn hơn trong hai số đó.Tìm nhì số từ bỏ nhiên, biết rằng nếu cấp cả nhị số đó lên 3 lần thì được hai số mới có tổng bằng 432 với tỉ số bởi 1/5. Hiệu nhị số là 21402. Search số bự biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên nên số nhỏ nhắn thì được số lớn. Search số lớn.Cho những số 4; 2; 5. Có tất cả bao nhiêu số thập phân khác biệt mà từng số thập phân gồm đủ mặt ba chữ số cùng phần thập phân có một chữ số. ( những chữ số không lặp lại )Cho hai số tự nhiên có tổng bởi 514. Search số bé, hiểu được nếu viết thêm chữ số 8 vào bên đề nghị số nhỏ bé thì được số bự đã cho.Cho nhì số thoải mái và tự nhiên khác 0. Nếu tủ số bự chia đến số bé xíu ta được yêu mến là 7 với số dư mập nhất rất có thể có được là 48. Tra cứu số lớn.Cho tía số tự, trong các số ấy 2 lần số trước tiên bằng 3 lần số đồ vật hai và bằng 5 lần số thứ ba. Tìm số sản phẩm hai, biết rằng hiệu của số lớn số 1 và số bé xíu nhất bởi 72. Tra cứu số trang bị hai.Hiệu của hai số là 1995. Tìm nhì số đó biết rằng lấy số béo chia số bé được yêu quý là 200 và số dư là 5. Tìm hai số.Tìm x biết: (x + 1/2) + (x + 1/4) + (x + 1/8) + (x + 1/16) = 1