Số tự nhiên có dạng chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 là

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa học tự nhiên và thoải mái và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

Trong các số 40232, 1245, 52110

a) Số nào phân tách hết mang lại 2 mà không phân tách hết cho 5 ?

b) Số nào phân tách hết mang lại 5 mà lại không phân tách hết đến 2 ?

c) Số nào phân tách hết cho tất cả 2 và 5 ?

d) Số nào chia hết đến 3 cơ mà không chia hết mang lại 9 ?

e) Số nào phân chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 cùng 9 ?


*

Câu 1:Tìm số 1a7b,biết số đó phân tách hết mang đến 2 cùng 9, còn chia cho 5 thì dư 4.

Bạn đang xem: Số tự nhiên có dạng chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 là

Câu 2:Tìm số 1a2b, biết số đó chia hết cho 5 và 9, mà khôngchia hết mang lại 2.


Câu 2:1a2bchia hết cho 5 với 9, không phân tách hết mang lại 2=> số b đề nghị là số 5=> 1a25chia hết mang lại 5 với 9, không phân tách hết cho 2=> 1 + 2 + 5 = 8, nếu như 8 cộng thêm 1 sẽ phân tách hết đến 9=> b = 1=>1a2b=...

Câu 2:1a2bchia hết cho 5 với 9, không chia hết mang lại 2

=> số b nên là số 5

=> 1a25chia hết mang lại 5 và 9, không phân chia hết cho 2

=> 1 + 2 + 5 = 8, trường hợp 8 cộng thêm một sẽ phân tách hết cho 9

=> b = 1

=>1a2b= 1125


Câu 29: Số 4353 là số:A. Chia hết mang lại 9 nhưng không chia hết đến 3;B. Phân tách hết cho 3 mà lại không phân chia hết đến 9;C. Phân chia hết cho tất cả 3 cùng 9;D. Không chia hết cho tất cả 3 và 9.Câu 30: Số dư trong phép phân tách số 647 281 mang đến 2 và mang lại 5 là : A. 4 B. 2 C. 1 D....

Câu 29: Số 4353 là số:

A. Chia hết đến 9 cơ mà không phân tách hết mang đến 3;

B. Chia hết đến 3 mà không phân tách hết mang đến 9;

C. Phân tách hết cho tất cả 3 và 9;

D. Không phân tách hết cho tất cả 3 và 9.

Câu 30: Số dư trong phép phân tách số 647 281 cho 2 và mang lại 5 là :

A. 4 B. 2 C. 1 D. 0


Bài 1.Trong những số sau, số nào chia hết đến 2, số nào phân chia hết cho 5?483; 572; 330; 615; 298Bài 2.Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong những số đó:a) Số nào chia hết cho 2 nhưng mà không phân tách hết đến 5 ?b) Số nào chia hết đến 5 mà lại không chia hết đến 2 ?c) Số nào chia hết cho cả 2 cùng 5 ?Bài 3.Xét những tổng (hiệu) sau gồm chia hết cho 2 không, bao gồm chia hết mang lại 5 không?a) A=16+58b)B=115+20c)C=136-26+50d)D=233+42+76Bài 4.Cho những số:3564;4352;6531;6570;1248a) Số nào chia...

Bài 1.Trong các số sau, số nào phân tách hết mang lại 2, số nào phân tách hết mang lại 5?

483; 572; 330; 615; 298

Bài 2.Cho những số 2141; 1345; 4620; 234. Trong những số đó:

a) Số nào phân tách hết cho 2 nhưng không phân chia hết cho 5 ?

b) Số nào phân chia hết đến 5 mà lại không phân chia hết đến 2 ?

c) Số nào chia hết cho tất cả 2 và 5 ?

Bài 3.Xét những tổng (hiệu) sau gồm chia hết đến 2 không, gồm chia hết mang lại 5 không?

a) A=16+58

b)B=115+20

c)C=136-26+50

d)D=233+42+76

Bài 4.Cho những số:3564;4352;6531;6570;1248

a) Số nào phân chia hết đến 3?

b) Sốnào phân tách hết mang đến 9?

c) Sốnào phân chia hết đến cả3 cùng 9?

d) Số nào phân chia hết cho cả3 nhưng mà không phân chia hết cho9?

Bài 5.Cho những số:5319;3240;831

a) Sốnào chia hết cho 3mà không phân tách hết mang lại 9?

b) Sốnào phân tách hết mang lại cả2,3,5,9?

Bài 6.Xét những tổng (hiệu) sau bao gồm chia hết đến 3 không, tất cả chia hết cho 9 không?

a) 4050+ 1104;b) 1377 –181


#Toán lớp 6
3
ɣ/ղ✿ʑคภg✿♄ồ‿
Bài 1 :Những số phân tách hết mang lại 2 là : 572 ; 330 ; 298.Những số phân chia hết cho 5 là : 330.Bài 2 :a) Số chia hết đến 2 mà lại không phân tách hết đến 5 là : 234.b) Số chia hết mang lại 5 cơ mà không phân chia hết cho 2 là : 1345.c) Số chia hết cho cả 2 cùng 5 là : 4620.Bài 3 :a) A = 16 + 58 phân chia hết đến 2 tuy thế ko chia hết mang đến .b) B = 115 + đôi mươi chia hết mang đến 5 dẫu vậy không chia hết mang lại 2.c) C = 136 - 26 + 50 phân tách hết cho tất cả 2 với 5.d) D = 233 + 42 + 76 không chia...
Đọc tiếp

Bài 1 :

Những số phân chia hết mang lại 2 là : 572 ; 330 ; 298.

Những số phân tách hết mang đến 5 là : 330.

Bài 2 :

a) Số chia hết mang đến 2 mà lại không chia hết mang đến 5 là : 234.

b) Số phân tách hết mang đến 5 nhưng không phân chia hết cho 2 là : 1345.

c) Số phân chia hết cho cả 2 và 5 là : 4620.

Bài 3 :

a) A = 16 + 58 chia hết cho 2 tuy vậy ko phân tách hết cho .

Xem thêm: Soạn Văn 7 Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm (Ngắn Nhất), Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm

b) B = 115 + đôi mươi chia hết cho 5 nhưng lại không chia hết đến 2.

c) C = 136 - 26 + 50 chia hết cho tất cả 2 và 5.

d) D = 233 + 42 + 76 Không chia hết cho cả 2 cùng 5.

Bài 4 :

a) Số phân tách hết mang đến 3 : 3564 ; 6531 ; 6570 ; 1248.

b) Số phân chia hết cho 9 : 3564 ; 6570.

c) Số phân chia hết cho tất cả 3 với 9 : 3564 ; 6570.

d) Số chia hết cho 3 cơ mà không phân tách hết mang đến 9 là : 6531 ; 1248.

Bài 5 :

a) Số phân tách hết đến 3 nhưng lại không phân chia hết mang lại 9 : 831.

b) Số phân tách hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 : 3240.

Bài 6 :

a) 4050 + 1104 phân tách hết mang đến 3 tuy nhiên không chia hết cho 9.

b) 1377 - 181 không phân chia hết cho tất cả 3 và 9.


Đúng(0)
Thiên bình xứng đáng yêu
1. 572, 298 phân chia hết đến 2615 chia hết đến 52.a) Số chi hết mang lại 2 không phân tách hết đến 5 : 234b) Số phân tách hết đến 5 không phân tách hết cho 2 : 1345c) Số phân tách hết cho tất cả 2 và 5 : 46203.a) 16 + 58 = 74 phân tách hết cho 2b) 115 + đôi mươi = 135 phân chia hết mang lại 5c) 130 - 26 + 50 = 160 phân chia hết cho tất cả 5 với 2d) 233 + 42 + 76 = 351 không chia hết cho số nào4.a) Số phân tách hết đến 3 : 3564; 6531; 1248; 6570b) Số phân chia hết mang lại 9 : 3564; 6570c) Số chia hết cho tất cả 3 với 9 : 3564, 65705.a)...
Đọc tiếp

1. 572, 298 phân chia hết mang lại 2615 phân chia hết đến 5

2.a) Số bỏ ra hết cho 2 không phân tách hết mang lại 5 : 234b) Số phân chia hết mang đến 5 không phân tách hết cho 2 : 1345c) Số chia hết cho cả 2 và 5 : 4620

3.a) 16 + 58 = 74 chia hết đến 2b) 115 + trăng tròn = 135 phân tách hết đến 5c) 130 - 26 + 50 = 160 chia hết cho cả 5 với 2d) 233 + 42 + 76 = 351 không phân chia hết mang lại số nào

4.a) Số chia hết mang lại 3 : 3564; 6531; 1248; 6570b) Số chia hết cho 9 : 3564; 6570c) Số phân chia hết cho tất cả 3 cùng 9 : 3564, 6570

5.a) Số phân chia hết mang lại 3 nhưng không chi hết mang lại 9 : 831b) số phân tách hết cho cả 2,3, 5, 9 : 5319

6.a) 4050 + 1104 = 5154 phân tách hết mang lại 3b) 1377 - 181 = 1196 không phân chia hết mang lại số nào


Đúng(0)

tìm số 1a2b biết số đó phân tách hết cho 5 cùng 9 nhưng không chia hết đến 2 ?


#Toán lớp 5
2
Tạ Lương Minh Hoàng

Để 1a2b phân chia hết cho 5 nhưng ko chia hết mang lại 2 thì b=5

Để 1a25 phân tách hết mang lại 9 thì (1+a+2+5) phân tách hết mang đến 9=(8+a )chia hết mang đến 9=>a=1

Vậy số yêu cầu tìm là:1125


Đúng(0)
Tạ Bảo Ngọc

a=1 b=5

1125 phân tách het cho 5 va 9 bỏ ra nhe


Đúng(0)

Cho những số :(2141;1345;4620;234). Trong đó :

a) Số nào phân chia hết mang lại 2 mà lại không phân tách hết cho 5

b) Số nào chia hết mang đến 5 nhưng mà không chia hết bỏ ra 2

c) Số nào chia hết cho tất cả 2 và 5


#Toán lớp 6
1
Nhi Nguyễn thị lan

a, số chia hết cho 2 nhưng k phân tách hết đến 5 là: 234

b, số phân tách hết mang lại 5 nhưng mà k phân tách hết mang đến 2 là: 1345

c, số phân tách hết cho 2 với 5 là 4620


Đúng(0)

cho 2 tập hòa hợp số

A = - 4 ; 5 ; - 6

B = - 10 ; 13 ; - 16 ; 18

có từng nào hiệu a - b trong những số đó a trực thuộc A ; b trực thuộc B

trong đó tất cả bao nhiêu hiệu phân chia hết cho 2 chia hết mang lại 5 phân chia hết cho tất cả 2 cùng 5

trong đó tất cả bao nhiêu hiệu chia hết cho 3 phân tách hết cho 9 chia hết mang đến 3 nhưng không chia hết mang đến 9


#Toán lớp 6
0

Dùng tía trong bốn chữ số 8,6,1,0 viết tất cả các số có tía chữ số sao cho

a) Số đó phân tách hết đến 9

b) Số đó phân chia hết cho 3 cơ mà không phân tách hết mang lại 9

c) Số đó chia hết cho cả 2 và 5

giúp mk nha,mk tick cho


#Toán lớp 6
2
lê thế trung

a, 810, 180

b, 861, 681, 168, 186

c, 860, 680, 180, 160, 810, 610

nhớ tk đấy


Đúng(0)
Nguyễn Huỳnh Mai Anh

a ) gồm 4 số : 180 ; 108 ; 801 ; 810

b ) gồm 4 số

c ) 6 số

nha


Đúng(0)

Cho những số sau : 2141;1345;4620;234.trong những số đó:

a.Số nào phân tách hết cho 2 mà lại không phân tách hết 5?

b.Số nào phân tách hết cho 5 cơ mà không chia hết đến 2?

c.Số nào phân tách hết cho cả 2 và 5?


#Toán lớp 6
4
★·.·´¯`·.·★