Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bạn đang xem: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây

*

Câu 1: phần trăm về khối lượng Oxi cao nhất trong oxit nào cho dưới đây:

A. CuO

B. ZnO

C. PbO

D. MgO

Câu 2; oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit ,axit:

A. CO2

B. CO

C. SiO2

D. ClO2

Câu 3; một loại đồng oxit có thành phần gồm: 8 phần khối lượng đồng và một khối lượng Oxi công thức của oxit đó là:

A. CuO

B. Cu2O

C. Cu2O

D. CuO3

Câu 4; quá trình làm dưới đây không làm giảm lượng oxy trong không khí:

A. Sự dỉ của các vật dụng bằng sắt

B. Sự cháy của than,củi bếp ga

C. Sự quang hợp của cây xanh

D. Sự hô hấp của động vật

Câu 5; ở 20 độ c hòa tan 40g KNO3 vào trong 95g nước thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của KNO3 là:

A. 40,1g

B. 44,2g

C. 42,1g

D. 43,5g

Câu 6; cho 5,1 gam hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch H2SO3 đã dư thu được 5, 6 lít khí H ở (đktc) khối lượng Al và Mg cần tìm được là:

A. 2,8g và 2,5g

B. 3,2g và 4,5g

C. 2,7g và 2,4g

D. 6g và 8g


Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
3
0
*

\(1.D\)

\(2.B\)

\(3.B\)

\(4.C\)

\(5.C\)

\(6.\)\(C\)


Đúng 0
Bình luận (0)
*

1:D

2:B

3:B

4C

5C

6C


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Câu 1: d

Câu 2: b

Câu 3: b

Câu 4: c

Câu 5: c

Câu 6: c


Đúng 0
Bình luận (0)

Xem thêm: Top 10 Ứng Dụng Vẽ Chibi Từ Ảnh Thật Siêu Ấn Tượng, Chuyển Ảnh Thật Sang Chibi

Khách vãng laiđã xóa
Các câu hỏi tương tự

1. Trong bình đốt khí người ta dung tia lửa điện để đốt một hỗn hợp gồm60 cm3 gồm khí hiđro và khí oxi. a) Sau phản ứng còn thừa khí nào không? Thừa bao nhiêu cm3?b) Tính thể tích và khối lượng hơi nước thu được? (Biết các thể tích khí và hơi đo ở đktc).2. Để hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp A gồm oxit của Đồng (II) và Sắt (III) cần vừa đủ 25,55 gam dung dịch HCl 20%.a) Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A.b) Nếu đem hỗn hợp A nung nóng trong ống sứ rồi dẫn khí CO đi qua, trong điều kiện thí nghiệm thấy cứ 4 phân tử chất rắn mỗi loại tham gia phản ứng thì có 1 phân tử không tham gia phản ứng. Xác định thành phần và khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng trong ống sứ?


Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
0
0

Bài 13: Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước .a) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc ) ?b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch biết khối lượng nước là 91,5 g?Bài 14: Ở 20o C, khi hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó?

 


Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
1
0

Câu 5: Khử hoàn toàn 23, 2g hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. thu được Fe và một chất khi. Dẫn khí thu được sục vào nước vòi trong dư thấy xuất hiển 40g kết tủa trắng tạo thành a. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng oxit trong hỗn hợp đấu. c. Tinh thể tích khí CÓ cần dùng (ở đktc)b. Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng.c. Tính thể tích khí CO(ở đktc) cần dùng


Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
2
0

Hòa tan 6 gam hỗn hợp Al, Cu và Fe vào dung dịch HCl thu được 3,024 lít khí H2 ở đktc và còn lại 1,86 gam chất không tan. Xác định thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp ( Biết Cu không tan trong axit )

GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH CẦN GẤP !!!!!


Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
2
0

Câu 1:

a) Dẫn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 800ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M

- Viết PTHH xảy ra

- Tính số gam kết tủa tạo thành

- Tính nồng độ mol của dd sau phản ứng. Cho rằng thể tích dd vẫn là 800ml

b) Đem khử hoàn toàn 4g hồng hợp CuO và sắt oxit FexOy bằng khí CÓ ở nhiệt độ cao, sau đó thu được 2,88g chất rắn. Hoà tan chất rắn này với 400ml dd HCl (vừa đủ) thì có 896ml khí thoát ra ơn đktc.

Tính % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầuTính nồng độ mol của dd axit đã dùngXác định công thức của oxit sắt đã dùng

Câu 2:

Cho 16,6g hỗn hợp gồm Al, Cu, Mg tác dụng với HCl dư thu được chất rắn A, dung dịch B và 11,2 lít khí C ở đktc. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa. Đem nung kết tủa tới khối lượng ko đổi cân được 8g. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Câu 3:

Khử hoàn toàn 5,43g một hỗn hợp gồm CuO và PbO bằng H2 thu được 0,9g H2O

Tính thành phần % theo khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầuTính thành phần % theo khối lương các kim loại trong hỗn hợp chất rắn sau phản ứng