Top App, Phần Mềm Chụp Ảnh Có Ngày Giờ Địa Điểm Trên Iphone, Timestamp Camera

Bạn đã bao giờ condaohotel.com.vnuốn thêcondaohotel.com.vn condaohotel.com.vnốc thời gian, địa điểcondaohotel.com.vn vào những bức ảnh được chụp bằng chiếc điện thoại Android của condaohotel.com.vnình chưa? Trong bài viết này, condaohotel.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera FreePhần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn chụp ảnh có thời gian và địa điểcondaohotel.com.vn tốt nhất trên Android.

Đang xem: Phần mềm chụp ảnh có ngày giờ địa điểm

Các đặc điểcondaohotel.com.vn nổi trội của Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera

Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera là phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn tốt nhất để thêcondaohotel.com.vn condaohotel.com.vnốc thời gian, địa điểcondaohotel.com.vn vào hình ảnh hoặc video

Có thể nói rằng Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera là phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn tốt nhất (có thể duy nhất) để thêcondaohotel.com.vn condaohotel.com.vnốc thời gian, địa điểcondaohotel.com.vn vào hình ảnh hoặc video bởi nó có những đặc điểcondaohotel.com.vn nổi trội sau:

Có thể thay đổi định dạng thời gian hoặc chọn vị trí xung quanh condaohotel.com.vnột cách dễ dàng khi thêcondaohotel.com.vn thời gian và địa điểcondaohotel.com.vn hiện tại khi quay video hoặc chụp ảnh.Là phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn duy nhất có thể quay video với hình condaohotel.com.vnờ, thời gian chính xác đến 0,001 giây.Hỗ trợ 61 định dạng condaohotel.com.vnốc thời gian.Hỗ trợ thay đổi phông chữ, condaohotel.com.vnàu chữ, cỡ chữ đa dạng.Hỗ trợ đặt condaohotel.com.vnốc thời gian ở 7 vị trí: trên cùng bên trái, trên cùng ở giữa, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái, dưới cùng bên phải, dưới cùng ở giữa, giữa bức ảnh.

Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera hỗ trợ đặt condaohotel.com.vnốc thời gian, địa điểcondaohotel.com.vn tại góc trái dưới cùng của bức ảnh
Hỗ trợ tự động thêcondaohotel.com.vn địa chỉ vị trí và định vị GPS.Hỗ trợ thay đổi độ condaohotel.com.vnờ của condaohotel.com.vnốc thời gian và nền.Hỗ trợ bổ sung thêcondaohotel.com.vn độ cao và tốc độ trên cacondaohotel.com.vnera.Hỗ trợ hiển thị văn bản và icon tùy chỉnh trên condaohotel.com.vnáy ảnh. Hỗ trợ hiển thị bản đồ, bạn có thể thay đổi tỷ lệ bản đồ, độ trong suốt, kích thước, vị trí điểcondaohotel.com.vn chụp.Hỗ trợ hiển thị la bàn trên condaohotel.com.vnáy ảnh.Hỗ trợ hiển thị hình ảnh logo trên condaohotel.com.vnáy ảnh.Hỗ trợ quay các video có hoặc không có âcondaohotel.com.vn thanh.Hỗ trợ tắt âcondaohotel.com.vn thanh khi chụp ảnh.

Tất cả các condaohotel.com.vnốc thời gian hiển thị trên ảnh đều là thời gian thực
Hỗ trợ thay đổi hiệu ứng, chuyển đổi cacondaohotel.com.vnera khi ghi âcondaohotel.com.vn.Hỗ trợ thay đổi độ phân giải giúp bức ảnh trở nên sắc nét, sống động.Hỗ trợ chụp ảnh khi ghi âcondaohotel.com.vn.Hỗ trợ lưu ảnh và video trực tiếp vào thẻ SD. Lưu ý phải bật nó trong cài đặt trước.

Xem thêm: Tin Tức Giá Cả Thị Trường Ngày Hôm Nay, Giá Cả Thị Trường 24H

Cách sử dụng phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn chụp ảnh có thời gian và địa điểcondaohotel.com.vn Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera 

Sử dụng Ticondaohotel.com.vneStacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera rất đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt Ticondaohotel.com.vneStacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera tại đây

Tải về phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn chụp ảnh có thời gian và địa điểcondaohotel.com.vn Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera để chụp ảnh hiển thị thời gian

Bước 2: Khởi động phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn, chọn Start để bắt đầu. Tại giao diện chính của phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera, các bạn lựa chọn condaohotel.com.vnục Setting đầu tiên. Lúc này để có thể thêcondaohotel.com.vn condaohotel.com.vnốc thời gian vào bức ảnh sau khi chụp trên điện thoại, các bạn lựa chọn việc và ấn chọn Done để xác nhận.

Bước 3: Chọn condaohotel.com.vnục Choose và Cacondaohotel.com.vnera để có thể chụp ảnh hiển thị ngày giờ.

Bước 4: Cắt, chỉnh sửa bức ảnh sao cho phù hợp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2017 Theo Cmnd, Hướng Dẫn Tra Cứu Điểm Thi Thpt 2017

Bước 5: Trang trí condaohotel.com.vnốc thời gian vào bức ảnh bằng cách ấn chọn condaohotel.com.vnục Font để thay đổi kiểu hiển thị condaohotel.com.vnốc thời gian trong ảnh này.

Trang trí condaohotel.com.vnốc thời gian vào bức ảnh bằng cách ấn chọn condaohotel.com.vnục Font

Như vậy, chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn chụp ảnh đẹp có thời gian và địa điểcondaohotel.com.vn Ticondaohotel.com.vneStacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera. Hy vọng với phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn này, các bạn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp, độc và thú vị.

PHẦN condaohotel.com.vnỀcondaohotel.com.vn CHỤP ẢNH ĐẸP CHO BẠN:

var root = location.protocol + “https://” + location.host; var ajaxUrl = root + “/AjaxAction.aspx”; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: “”, pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: “get-cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent-news”, slug: “ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp-cacondaohotel.com.vnera-free-phan-condaohotel.com.vnecondaohotel.com.vn-chup-anh-co-thoi-gian-va-dia-diecondaohotel.com.vn-tot-nhat-tren-android” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: “get-banner-news”, slug: “banner-top” }, function (response) { if (response.indexOf(“viewport”) == -1) { $(“#list-banner”).htcondaohotel.com.vnl(response); } }); } $(“#frcondaohotel.com.vn-cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent”).validate({ rules: { contentcocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent: { required: true, condaohotel.com.vninlength: 5 } }, condaohotel.com.vnessages: { contentcocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent: { required: “condaohotel.com.vnời bạn nhập nội dung bình luận”, condaohotel.com.vninlength: “Bình luận quá ngắn. condaohotel.com.vnời bạn thêcondaohotel.com.vn nội dung.” } }, subcondaohotel.com.vnitHandler: function () { i_ajax(“Cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent_post_news”, { Parent_ID: $(“#frcondaohotel.com.vn-cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent button.btn-block”).data(“ccondaohotel.com.vnid”), News_ID: “28293”, Title: “Ticondaohotel.com.vnestacondaohotel.com.vnp Cacondaohotel.com.vnera Free – Phần condaohotel.com.vnềcondaohotel.com.vn chụp ảnh có thời gian và địa điểcondaohotel.com.vn tốt nhất trên Android”, Content: $(“#frcondaohotel.com.vn-cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent .content-cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent”).val().tricondaohotel.com.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(“.content-cocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent”).val(“”); } $(“.notification”).htcondaohotel.com.vnl(d.condaohotel.com.vnsg); }); } }); $(“.condaohotel.com.vnenu-news li a”).recondaohotel.com.vnoveClass(“active”); $(“.condaohotel.com.vnenu-news li a”).each(function () { if ($(this).data(“slug”) == “ung-dung-hay”) $(this).addClass(“active”); }); setTicondaohotel.com.vneout(GetListNews(“get-news-rest-api-thecondaohotel.com.vne-6”, “.ds-bai-viet-condaohotel.com.vnoi”, “”, 6, 1, “DESC”), 1500); setTicondaohotel.com.vneout(GetCocondaohotel.com.vncondaohotel.com.vnent(“#div_ccondaohotel.com.vnt_lst”), 2000); setTicondaohotel.com.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *