ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN PHÂN SỐ SỐ THẬP PHÂN

Toán lớp 5: cùng trừ nhân phân chia số thập phân

2. Nhân phân chia số thập phân 3. Bài xích tập cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Toán lớp 5: các phép tính số thập phân là tài liệu vị condaohotel.com.vn biên soạn gồm phần nội dung triết lý và gợi nhắc cách giải những bài tập rõ ràng về các dạng toán số thập phân hay gặp. Mời những em tham khảo để nắm rõ hơn về dạng toán này.

Bạn đang xem: Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên phân số số thập phân

Để tải toàn thể tài liệu, mời nhấp vào đường link: những phép tính cùng với số thập phân

1. Cộng trừ số thập phân

Để cộng, trừ số thập phân ta bao gồm hai phương pháp tính sau:

Cách 1: dịch số thập phân về phân số và triển khai phép cộng, trừ phân số

Ví dụ: Tính:

a) 2,4 + 3,6

b) 7,15 – 1,8

c) 3,16 + 2,4

d) 19 – 16,78

Lời giải:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Cách 2: Đặt tính và triển khai phép cộng, trừ theo lắp thêm tự từ đề xuất qua trái

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 3,6 + 2,78

b) 10,2 – 4,5

c) 2,27 + 0,58

d) đôi mươi – 3,2

Lời giải:

a) 3,6 + 2,78

• mặt hàng phần trăm: 0 cùng 8 bởi 8, viết 8

• hàng phần mười: 6 cộng 7 bằng 13, viết 3, lưu giữ 1

• Hàng đối kháng vị: 2 thêm 1 bằng 3, 3 cùng 3 bởi 6, viết 6

Vậy 3,6 + 2,78 = 6,38

b) 10,2 – 4,5

• sản phẩm phần mười: 2 ko trừ được 5, mang 12 trừ 5 bởi 7, viết 7 lưu giữ 1

• Hàng 1-1 vị: 4 thêm 1 bằng 5, 0 không trừ được 5, mang 10 trừ 5 được 5, viết 5 lưu giữ 1

• sản phẩm chục: 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 10,2 – 4,5 = 5,7

c) 2,27 + 0,58

• hàng phần trăm: 7 cùng 8 bằng 15, viết 5, nhớ 1

• hàng phần mười: 5 thêm 1 bằng 6, 2 cùng 6 bởi 8, viết 8

• Hàng 1-1 vị: 2 cùng 0 bằng 2, viết 2

Vậy 2,27 + 0,58 = 2,85

d) đôi mươi – 3,2

• mặt hàng phần mười: 0 ko trừ được 2, đem 10 trừ 2 được 8, viết 8, ghi nhớ 1

• Hàng đối chọi vị: 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, đem 10 trừ 4 được 6, viết 6, ghi nhớ 1

• mặt hàng chục: 0 thêm một bằng 1, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

Vậy đôi mươi – 3,2 = 16,8


2. Nhân phân chia số thập phân

Để nhân, phân chia số thập phân ta gồm hai cách tính sau:

Cách 1: nhảy số thập phân về phân số và thực hiện phép cộng, trừ phân số

Chú ý: lúc nhân, phân tách sô thập phân với một vài tự nhiên khác 0, ta chuyển số thoải mái và tự nhiên đó về phân số bao gồm mẫu số bằng 1.

Ví dụ: Tính:

a) 4,6 : 2,3

b) 11,2 x 5

Lời giải:

a)

*

b)

*

Cách 2: Đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ theo lắp thêm tự từ đề xuất qua trái

2.1. Phép nhân số thập phân

2.1.1.Nhân số thoải mái và tự nhiên với số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Nhân như nhân những số tự nhiên và thoải mái (không xem xét dấu phẩy)

+ cách 2: Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân bao gồm bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra từng ấy chữ số tính từ lúc phải sang trái.

Ví dụ: Tính 3,5 x 7

Lời giải:

Phần thập phân có một chữ số đề nghị ta cần sử dụng dấu phẩy tách bóc ở tích 1 chữ số tính từ lúc phải sang.

Chú ý: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…

Quy tắc: khi nhân một số ít thập phân với 10, 100, 1000,…ta dịch lốt phẩy của số thập phân thanh lịch bên bắt buộc một, hai, ba,… chữ số.

Ví dụ: Tính 62,176 x 100

Lời giải:

62,176 x 100 = 6217,6

Số 100 tất cả 2 chữ số 0 yêu cầu ta dịch dấu phẩy của số thập phân sang đề nghị 2 chữ số.

2.1.2. Nhân số thập phân cùng với số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Nhân như nhân những số tự nhiên và thoải mái (không chú ý dấu phẩy)


+ bước 2: Đếm xem vào phần thập phân của số thập phân tất cả tất cả từng nào chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải thanh lịch trái.

Ví dụ: Tính 2,5 x 3,17

Phần thập phân có tất cả 3 chữ số đề xuất ta sử dụng dấu phẩy bóc ở tích 3 chữ số tính từ lúc phải sang.

2.2. Phép phân tách số thập phân

2.2.1. Chia số thập phân cho số từ bỏ nhiên

Quy tắc:

+ bước 1: chia phần nguyên của số bị phân tách cho số chia

+ cách 2: Viết vết phẩy vào bên cần thương vẫn tìm được

+ cách 3: rước chữ số thứ nhất ở hàng thập phân của số bị chia để liên tiếp thực hiện tại phép chia

+ bước 4: liên tục chia với từng số tại đoạn thập phần của số bị chia

Ví dụ: Tính: 10,8 : 2

Lời giải:

• 10 phân tách 2 được 5, viết 5, 5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

• Viết dấu phẩy vào sau số 5.

• 8 phân tách 2 được 4, viết 4, 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 10,8 : 2 = 5,4

2.2.2. Phân tách số thập phân mang lại số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số tại phần thập phân của số chia thì gửi dấu phẩy sinh hoạt số bị chia sang bên bắt buộc bấy nhiêu chữ số.

Xem thêm: Cách Tạo Mục Lục Bảng Biểu Theo Chương Trong Word 2016, Hướng Dẫn Tạo Mục Lục Cho Sơ Đồ Và Bảng Biểu

+ bước 2: bỏ dấu phẩy nghỉ ngơi số phân chia rồi triển khai phép phân chia như chia cho số từ nhiên.

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang yêu cầu mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì sản xuất đó bấy nhiêu chữ số 0

Ví dụ: Tính 13,11 : 2,3

Lời giải:

• Phần thập phân của số chia có một chữ số, ta dịch dấu phẩy của số 13,11 thanh lịch bên đề xuất một chữ số được 131,1; vứt dấu phẩy sống số 2,3 được 23.

• thực hiện phép phân tách 131,1 : 23 (chia số thập phân mang lại số trường đoản cú nhiên)


2.2.3. Phân chia số tự nhiên và thoải mái cho số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số tại vị trí thập phân của số phân chia thì viết chế tạo bên cần số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

+ cách 2: quăng quật dấu phẩy làm việc số phân tách rồi triển khai phép phân chia như chia các số từ nhiên.

Ví dụ: Tính 9 : 4,5

• Phần thập phân của số chia tất cả một chữ số, ta phân phối bên đề nghị chữ số 9 một chữ số 0; bỏ dấu phẩy nghỉ ngơi số 4,5 được 45.

• triển khai phép chia 90 : 45

3. Bài xích tập cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1,12 + 3,46

2,48 + 18,1

3,56 + 42,3

0,913 + 1,02

5,28 – 0,121

45 – 0,253

9,84 – 4

829,1 – 28,19

28,13 x 6

2,4 x 7,56

0,2 x 0,8

16,54 x 15

3080 : 5,5

96 : 15

235,5 : 2,5

90 : 450

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức:

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16

c) 48,19 + 39,1 x 3,2

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32

Bài 3: Tìm

*
, biết:

a) 6,2 +

*
= 8,8 + 3,92

b) 1,8 –

*
= 0,2 + 0,87

c)

*
× 2,6 = 14,2 + 11,8

d)

*
: 3,4 = 92,58 – 11,46

Bài 4: Tính giá bán trị các biểu thức sau một giải pháp hợp lí:

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93)

Bài 5: Tính nhanh:

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32)

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10)

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9)

Bài 6: một cái sân hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 86,7 m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 21,6 m. Tính chu vi của chiếc sân đó.

Bài 7: có 3 thùng đựng dầu. Thùng đầu tiên có 10,5l, thùng máy hai có nhiều hơn thùng trước tiên 3l, số lít dầu sinh sống thùng thứ cha bằng trung bình cộng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả tía thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Hình tam giác ABC có tổng độ nhiều năm của cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ lâu năm cạnh BC với AC là 10,5 cm; tổng độ lâu năm cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 9: Khi triển khai phép trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có một chữ số, bạn Bình đang chép thiếu vết phẩy đề nghị đã tiến hành trừ nhì số tự nhiên và tra cứu được tác dụng là 153. Em hãy viết phép trừ ban đầu, biết hiệu đúng của phép trừ là 308,7.

Bài 10: : trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 80,2. Số trừ khủng hơnhiệu là 5,5. Kiếm tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?


Lời giải bài tập cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Bài 1: học sinh tự đặt phép tính rồi tính

Bài 2: 

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5 = 2421,6 : 2,8 - 120,5 = 504,5 - 120,5 = 384

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16 = 1728 : 9,6 - 45,16 = 180 - 45,16 = 134,84

c) 48,19 + 39,1 x 3,2 = 48,19 + 125,12 = 173,31

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32 = 55,2 : 240 + 18,32 = 0,23 + 18,32 = 18,55

Bài 3: 

a)

*
= 6,52

b)

*
= 0,73

c)

*
= 10

d)

*
= 275,808

Bài 4: 

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17 = 61

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10 = 83,8

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93) = 70

Bài 5: 

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32) = 0

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10) = 0

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9) = 0

Bài 6: 390m

Bài 7: 36l dầu

Bài 8: Chu vi tam giác = (9,1 + 10,5 + 12,4) : 2 = 16cm

Bài 9: Phép trừ ban đầu: 326 - 17,3

Bài 10: Số bị trừ: 40,1; số trừ: 22,8; hiệu: 17,3.

-----

Trên đây, condaohotel.com.vn đang tổng hợp cụ thể cho các em nắm rõ hơn về kiểu cách cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân giúp những em học sinh học xuất sắc môn Toán lớp 5, chuẩn bị cho những bài thi trong thời điểm học.