NHỮNG CÂU CA DAO TỤC NGỮ NÓI VỀ ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ

Câu trả lời được đảm bảo chứa thông tin chính xác và xứng đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Những câu ca dao tục ngữ nói về đoàn kết tương trợ

Bạn đã xem: đông đảo câu ca dao tục ngữ nói về đoàn kết tương trợ


*

1. Cả bè hơn cây nứa.

2. Góp gió thành bão

3. Hòa hợp quần khiến sức mạnh.

4. Xuất sắc một fan không được, siêng một tín đồ không xong.

5. Bẻ đũa ko bẻ được cả nắm.

6. Bị tiêu diệt cả gò còn rộng sống một người.

7. Chung sườn lưng đấu cật.

8. Lúc đói cùng chung một dạ, khi chết cùng bình thường một lòng.

9. Một con ngựa đau, cả tàu quăng quật cỏ.


10. Tướng sử dụng rộng rãi nhiều quân, dân chấp thuận nhiều người.

Ca dao tục ngữ về cấu kết tương trợ-2

11. Dựng nhà yêu cầu nhiều người, đánh giặc nên nhiều sức.

12. Ngựa chạy tất cả bầy, chim bay gồm bạn.

13. Đồng thanh tương ứng,

14. Khi rét ta thông thường một lòng, khi đói ta chung một dạ.

15. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng, Vườn Quốc Gia Phong Nha

16. Đoàn kết thì sống, phân tách rẻ thì chết.

17. Lá lành đùm lá rách

18. Một con con ngữa đau cả tàu bỏ cỏ.


19. Thương bạn như thể yêu đương thân.

20. Yêu quý nhau phân tách củ sắn lùi, dĩa cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.

21. Môi hở răng lạnh.

22. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, nhỏ chim gàn cả bầy cùng dại.

23. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

Những câu ca dao nói về sự việc đoàn kết tương trợ

Ca dao tục ngữ về liên kết tương trợ-3

1. Dân ta lưu giữ một chữ đồng:

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

(Hai câu trong bài Nên học của chưng Hồ. 4 chữ đồng biểu đạt tư tưởng của bác Hồ về xây cất và trở nên tân tiến lực lượng bí quyết mạng, tập đúng theo và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.)

2. Một cây làm cho chẳng nên non.


Ba cây chụp lại buộc phải hòn núi cao.

(Câu ca dao nói lên lòng tin đoàn kết dạn dĩ mẽ, một cá thể một mình sẽ chẳng làm cho được điều bự lao, nhưng lại nhiều cá thể cộng lại cùng tầm thường sức sẽ làm cho một hòn núi cao. Muốn làm việc lớn cần thiết làm một mình, phải gồm đồng đội cùng thông thường tay góp sức mọi sự sẽ thành công)

3. Một hòn chẳng đắp đề xuất non

Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

(Câu này giống như câu trên, nêu cao niềm tin đoàn kết giữa tín đồ với người. Một mình sẽ chẳng thể tạo sự điều to lớn lớn, nhưng một đội thì rất có thể làm được tất cả. Sống phải ghi nhận đoàn kết, một cá thể dù có tài giỏi nhưng một mình sẽ cực nhọc làm được thành công)

4. Khôn ngoan đối đáp bạn ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

(Câu ca dao nói về việc đoàn kết, đùm bọc những thành viên vào gia đình. Là tín đồ một nhà, thuộc sống vào một bầy đàn thì phải ghi nhận bảo vệ, góp đỡ, tương hỗ nhau vào cuộc sống, đừng nên so đo, ganh ghét, hãm sợ lẫn nhau.)

5. Thai ơi thương lấy túng bấn cùng

Tuy rằng khác kiểu như nhưng phổ biến một giàn.

(Câu ca dao đề cao tình thương, sự góp đỡ, cứu giúp nhau trong cuộc sống, mặc dù không cùng thông thường gia tộc, dòng máu nhưng chung một giàn, tầm thường một đất nước, thông thường một chủng loại nên hỗ trợ nhau là chuyện yêu cầu làm của bé người. Đó cũng là ý thức đoàn kết, khi thấy người gặp khó khăn cùng bình thường tay trợ giúp nhau thừa qua. Đây là lẽ mà lại ông phụ vương ta mong dạy cho nhỏ cháu ngàn đời)


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Câu ca dao tục ngữ bộc lộ sự liên hiệp tương trợ