KHI NHÂN 2 VỚI 1 SỐ ĐƯỢC TÍCH LÀ SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

cùng condaohotel.com.vn tò mò ngay các kiến thức trong bài học nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số của lịch trình học toán lớp 3.

Bạn đang xem: Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ sốtrong số những bài học tập cơ phiên bản nhất trong lịch trình toán lớp 3 là nhân số bao gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số. Sau bài học này, trẻ sẽ cụ được quy tắc tiến hành phép nhân không nhớ và có nhớ.

1. Nhân số gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (không nhớ)

1.1. Luật lệ nhân số gồm hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

*

1.2. Ví dụ chũm thể

Một số ví dụ về phép nhân số gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (không nhớ)

*

2. Nhân số bao gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ)

2.1. Quy tắc Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ)

*

2.2.

Xem thêm: Vuốt Ve Chú Gấu Bông Đang Ngủ Đông Của Tôi, Âu Yếm Đầu Ngực Của Chàng Gấu Trong Kỳ Ngủ Đông

Ví dụ cố kỉnh thể

Một số lấy ví dụ về phép nhân số gồm hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ):

*

3. Bài xích tập áp dụng nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 21 x 4

b) 33 x 2

c) 52 x 4

d) 18 x 3

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 134 - 14 x 6

b) 15 x 5 + 452

c) 42 x 3 + 56 x 4

d) 55 x 5 - 36 x 3

Bài 3: Tìm y

a) y : 5 = 56

b) y : 3 = 23 + 87

c) y : 4 = 32

d) y : 7 = 67 -33

Bài 4: Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi sản phẩm 18 học tập sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Một lọ hoa tất cả 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như vậy có bao nhiêu bông hoa?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

Bài 2:

a) 134 - 14 x 6

= 134 - 84

= 50

b) 15 x 5 + 452

= 75 + 452

= 527

c) 42 x 3 + 56 x 4

= 126 + 224

= 350

d) 55 x 5 - 36 x 3

= 275 - 108

= 167

Bài 3:

a)

y : 5 = 56

y = 56 x 5

y = 280

b)

y : 3 = 23 + 87

y : 3 = 133

y = 133 x 3

y = 399

c)

y : 4 = 32

y = 32 x 4

y = 128

d)

y : 7 = 67 -33

y : 7 = 34

y = 34 x 7

y = 238

Bài 4:

Khối lớp 3 bao gồm số học viên là:

18 x 4 = 72 (học sinh)

Đáp số 72 học sinh

Bài 5:

5 lọ hoa tất cả số nhành hoa là:

24 x 5 = 120 (bông hoa)

Đáp số: 120 bông hoa

4. Bài bác tập thực hành nhân số tất cả hai chữ số với số gồm một chữ số

4.1. Đềbài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 54 x 4

b) 32 x 5

c) 18 x 7

d) 35 x 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 23 x 9

b) 18 x 8

c) 42 x 3

d) 75 x 2

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 546 - 45 x 3

b) 23 x 6 + 54 x 2

c) 76 x 2 - 18 x 4

d) 1000 - 50 x 6

Bài 4: tìm y

a) y : 3 = 45

b) y : 6 = 100 - 34

c) y : 2 = 23 + 67

d) y : 8 = 54 + 16

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 216

b) 160

c) 126

d) 140

Bài 2:

a) 207

b) 144

c) 126

d) 150

Bài 3:

a) 411

b) 246

c) 80

d) 700

Bài 4: tìm y

a) y = 15

b) y = 396

c) y = 180

d) y = 560

Bài 5: 168 phiếu

Ở bài viết trên, condaohotel.com.vn sẽ hướng dẫn nhỏ bé làm quen với phép nhân số bao gồm hai chữ số với số có một chữ số, hãy cùng làm bài tập thực hành thực tế để cố kỉnh chắc loài kiến thức hơn thế nữa nhé!