IT IS WHAT IT IS LÀ GÌ

Thành ngữ trong giờ đồng hồ Anh vẫn luôn luôn là ác mộng với phần nhiều người học tập tiếng Anh, vì rất khó để ghi nhớ được chúng. Tuy vậy khi master được thành ngữ trong tiếng Anh, các các bạn sẽ cảm thấy chúng tương đối thú vị. Và hôm nay, các bạn hãy cùng StudytiengAnh mang lại với một thành ngữ hết sức thú vị cùng quen thuộc. Đó chính là THATS IT và giải pháp dùng của THATS IT trong giờ Anh.

Bạn đang xem: It is what it is là gì

Bạn sẽ xem: " It Is What It Is Là Gì ? It Is What It giờ đồng hồ Việt Là Gì


*

(ảnh minh họa mang lại THATS IT)

1. THATS IT là gì?

THATS IT là một trong câu thành ngữ không còn xa lạ và được sử dụng thường xuyên trong giờ Anh.

Nghĩa 1 : được áp dụng để bảo rằng một cái nào đó đã ngừng hoặc đã xong.

Ví dụ :

Well, that"s it, we"re done all the work today - we can go home and have dinner now.

Vậy là xong, lúc này chúng ta đã kết thúc mọi công việc - chúng ta cũng có thể về công ty và bữa tối ngay bây giờ.

Nghĩa 2 : được sử dụng để nói rằng một cái nào đấy là tất cả những gì cần thiết hoặc muốn

Ví dụ :

I came here just khổng lồ visit my old high school & that"s it.

Tôi đến đây chỉ nhằm thăm ngôi trường trung học cũ của tôi còn chỉ vậy thôi.

Nghĩa 3 : được thực hiện để bảo rằng điều gì đấy là đúng

Ví dụ :

"I can"t remember that actresss name." "I think it was Scarlett Johansson." "Yes, that"s it."

"Tôi chẳng thể nhớ thương hiệu của thanh nữ diễn viên đó." "Tôi nghĩ chính là Scarlett Johansson." "Vâng, đó là nó."

Nghĩa 4 : được thực hiện để diễn giải theo ý nghĩa khác tức giận hoặc khó tính rằng ai đó sẽ không còn chấp nhận bất kỳ thứ gì nữa

Ví dụ :

That"s it! No more noise in my room while lặng studying!

Đủ rồi! Đừng có tác dụng ồn trong phòng của tôi khi tôi sẽ học!

2. Một số trong những thành ngữ liên quan


*

(ảnh minh họa đến THATS IT)

Thành ngữ

Ý nghĩa

Ví dụ

that"s done it!

nói lúc ai đó hoặc điều nào đấy đã gây nên thiệt hại hoặc cạnh tranh khăn

"That"s done it!" said Elizabeth as she looked at the damage. "Now I really will have to buy a new car. I just bought this oto 1 month ago."

"Vậy là ngừng rồi!" Elizabeth nói khi chứng kiến tận mắt xét thiệt hại. "Bây tiếng tôi đích thực sẽ cần mua một chiếc xe hơi mới. Tôi mới mua chiếc xe cộ này từ thời điểm cách đó 1 tháng."

that"s (about) it

không còn gì khác để nói tốt làm

OK students, I think that"s it. Youve finished the exam. You can all go trang chủ now.

OK những sinh viên, tôi nghĩ được rồi đấy. Các bạn đã xong xuôi bài kiểm tra. Toàn bộ các bạn có thể về nhà ngay bây giờ.

that"s more lượt thích it!

được sử dụng để diễn đạt rằng bạn nghĩ rằng điều gì đó hoặc ai này đã được cải thiện

Hes been very bad at Math before but now i think thats more lượt thích it!

Trước trên đây cậu ấy cực kỳ dốt Toán nhưng tôi nghĩ về giờ đỡ rộng rồi.

that"s about the form size of it

được thực hiện để biểu hiện sự đồng ý của các bạn với một tín đồ đã nói điều nào đó đúng

"So you mean that you won"t come to Mary s birthday buổi tiệc ngọt with me?" "Yes, that"s about the form size of it."

"Vậy ý các bạn là bạn sẽ không đến dự bữa tiệc sinh nhật của Mary cùng với tôi?" "Vâng, đó là tất cả những gì tôi ao ước nói.

that"s my story & I"m sticking lớn it

được thực hiện sau khi chúng ta đưa ra lời phân tích và lý giải mà các bạn biết là không đích thực đúng

Anyway, I"m not overweight - my bones are just quite heavier than most people"s - that"s my story và I"m sticking khổng lồ it!

Dù sao, tôi không thừa cân nặng - xương của tớ chỉ tương đối nặng hơn hầu hết mọi người - tôi nghĩ đây là lý do!

3. Một số trong những ví dụ Anh - Việt

That"s it! I dont want to listen to any more of your lies. Get out of my face!

Đủ rồi đấy! Tôi không muốn nghe thêm ngẫu nhiên lời giả dối nào của anh ý nữa. Chim cút đi cho chết thật tôi !

Bạn phải bật TV ở phía sau. Chính là như vậy.

Xem thêm: 1 Đài Tệ, 100 Đô Đài Loan Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam ? Đổi Đài Tệ Ở Đâu?

That"s it for now, but if I get any news about her I"ll let you know immediately.

Bây tiếng là vậy, tuy nhiên nếu tôi nhận thấy tin tức gì về cô ấy, tôi sẽ cho mình biết ngay lập tức lập tức.

We have two weeks to prepare for the trips, and that"s it!

Chúng ta có hai tuần để chuẩn bị cho chuyến đi, và cố là xong!


*

(ảnh minh họa đến THATS IT)

Thats it! I dont wanna be with these children anymore. They are so annoying.

Đủ rồi! Tôi không muốn ở với mọi đứa con trẻ này nữa. Bọn chúng thật là phiền phức.

Let me guess. You got four correct answers, didnt you? Yeah, thats it.

Để tớ đoán demo nhé. Cậu đã có bốn câu vấn đáp đúng, nên không? - Đúng vậy.

Do you mean you wanted khổng lồ go out & have dinner with that girl? Thats it. You got it, man.

Ý anh là anh muốn đi chơi và bữa ăn với cô bé đó? - Đúng thế. Cậu đoán đúng rồi, fan anh em.

I am not going to lớn pay her more. Five bucks, thats it.

Tôi sẽ không trả đến cô ta nhiều hơn. Năm đô la, vậy thôi.

Trên đây là cục bộ kiến thức mà cửa hàng chúng tôi đã tổng phù hợp được về THATS IT trong giờ anh và đem về cho những bạn. Các bạn hãy gọi kỹ và chũm chắc cách dùng để không bị quê khi thực hiện câu thành ngữ thú vị này nhé. Chúc chúng ta học tập khoái lạc và luôn luôn yêu giờ đồng hồ Anh nhé.