Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh

Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Sư Phạm chuyên môn Vĩnh Long thiết yếu thức chào làng mức điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào 23 ngành nghề trực thuộc các nghành nghề tổng hợp. Chi tiết mức điểm chuẩn từng ngành thí sinh xem trên đây


Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long hệ Đại học bao gồm quy đã xác nhận được ban giám hiệu nhà ngôi trường công bố. Mời sỹ tử theo dõi.

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm kỹ thuật Vĩnh Long 2022


Nhóm ngành ghê tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Ngành technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành công nghệ dữ liệu

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 16.5

Điểm trúng tuyển học bạ: 20

Ngành nghệ thuật cơ khí động lực

Mã ngành: 7520116

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Ngành công nghệ kỹ thuậtnhiệt(Công nghệ Điện lạnh)

Mã ngành: 7510206

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngành media đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngành sale quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Lời Kết: Trên đây là thông tinđiểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm chuyên môn Vĩnh Long vị ban biên tập kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất. Năm 2022, mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường giao động từ 15 cho 16.5 điểm.