Điểm Chuẩn Trường Bách Khoa Đà Nẵng

condaohotel.com.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học tập bạ

Công nghệ sinh học

20

23

25,75

24

26,92

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp)

23

25,65

26

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

23,5

25,65

25,50

Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp)

27,5

27,20

Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng

18,5

19,3

18

20,05

20,61

Công nghệ sản xuất máy

20,5

24

22

23,85

25,74

Quản lý công nghiệp

18

23

20

23,85

26,25

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lực

-

24,65

24,50

24,75

26,89

Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao)

16,5

20

18

23,10

23,92

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

-

25,5

25

25,65

27,37

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao)

19,5

23,25

19

23,50

25,08

Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt năng lượng điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường)

-

22,25

21

23,65

24,18

Kỹ thuật sức nóng (Chất lượng cao)

15,5

16,15

16

17,65

18,10

Kỹ thuật tàu thủy

16,15

17,5

16

18,05

17,53

Kỹ thuật điện

24,35

24,50

25,00

26,85

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

17

19,5

18

21,00

23,63

Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông

-

24,5

25

25,25

27,15

Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (Chấtlượng cao)

17

19,8

18

21,50

24,37

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

-

26,55

27,50

26,50

28,40

Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa(Chất lượng cao)

21,25

24,9

24

24,70

26,76

Kỹ thuật hóa học(2 siêng ngành: Silicate, Polymer)

17,5

21

18

23,25

25,43

Kỹ thuật môi trường

16,55

16

16,85

21,16

Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao)

16,45

Công nghệ dầu khí và khai quật dầu

-

20,5

23

23

25,09

Công nghệ thực phẩm

-

24,5

25,75

25,15

27,25

Công nghệ lương thực (Chất lượng cao)

17,55

18

19,65

24,21

Kiến trúc (Chất lượng cao)

19,5

21,5

18

22,00

Kiến trúc

21,85

18

23,25

Kỹ thuật gây ra - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

-

23,75

22,75

23,45

26,38

Kỹ thuật xây đắp - siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao)

16,1

17,1

18

18,00

18,94

Kỹ thuật sản xuất - chăm ngành Tin học tập xây dựng

20

20,9

20

22,55

23,63

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

-

17,6

16

18,40

17,80

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao)

16,8

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

-

19,3

18

21,00

22,48

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

15,3

16,75

18

16,70

19,65

Kinh tế xây dựng

-

22,1

23

23,75

26,10

Kinh tế kiến tạo (Chất lượng cao)

15,5

18,5

18

19,25

20,15

Quản lý tài nguyên & môi trường

17,5

18,2

18

19,00

23,24

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông

15,11

16,88

18

21,04

21,05

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng

15,34

18,26

18

19,28

21,05

Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp

17,55

18,88

18

20,50

19,48

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

16,2

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

15,25

17,5

16

22,50

17,27

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

15,35

15,5

16

17,05

17,40

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo

25,65

25,10

Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí hàng không

24

26

23,80

26,48

Kỹ thuật máy tính

25,65

26

25,85

28,04

Kỹ thuật ô tô

25,00

Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Trung nhằm sớm có ra quyết định trọn trường nào đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*