Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2016 Ha Noi

*
condaohotel.com.vn Việt Nam
Tin Giáo Dục Góc Tư Vấn Tuyển Sinh Học trực tuyến Trường Khối Ngành Dịch Vụ condaohotel.com.vn Kết Nối

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016

*

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
1D320101Báo chí96
2D310201Chính trị học84
3D760101Công tác xã hội86
4D220213Đông phương học99
5D220104Hán Nôm83.5
6D340401Khoa học quản lý91
7D220310Lịch sử80
8D320303Lưu trữ học84
9D220320Ngôn ngữ học85.5
10D310302Nhân học83
11D360708Quan hệ công chúng97
12D340103Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành94.5
13D340107Quản trị khách sạn94
14D340406Quản trị văn phòng91.5
15D220212Quốc tế học93.5
16D310401Tâm lý học93
17D320201Thông tin học84
18D220301Triết học78
19D220330Văn học85.5
20D220113Việt Nam học84.5
21D310301Xã hội học85

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013

Chưa cập nhật

condaohotel.com.vn Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp !