Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

Mỗi thì trong giờ Anh đều có dấu hiệu nhận thấy riêng, cùng thì hiện tại tại kết thúc cũng vậy, thậm chí là còn khá nhiều dấu hiệu nữa. Như thế nào là since, for rồi just, already,….Cùng giờ Anh không lấy phí điểm lại các dấu hiệu phân biệt của thì hiện nay tại hoàn thành trong bài viết dưới trên đây nhé!


Dấu hiệu phân biệt của thì hiện tại hoàn thành

Khi trong câu có những từ sau đây, kết phù hợp với nghĩa ta hoàn toàn có thể nhìn ra đây có phải câu thực hiện thì hiện tại tại xong hay không. 

1. Since cùng For

Đây là nhị giới từ đi với thời gian điển hình mang lại thì lúc này hoàn thành. Vào đó: 

for + quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

since + mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

Ví dụ:

He has taught English for 10 years. 

Anh ấy đã dạy giờ đồng hồ Anh được 1à năm rồi.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

Justin Bieber has been famous since he was 17 years old.

Justin Bieber sẽ nổi tiếng kể từ thời điểm cậu ấy 17 tuổi.

2. Already, Never, Ever, Just

Vị trí: che khuất “have/ has” cùng đứng trước rượu cồn từ phân trường đoản cú II, already hoàn toàn có thể đứng cuối câu. 

Nghĩa: 

Already: rồi (đã… rồi)Never: chưa bao giờEver: từ bỏ trước cho nayJust: vừa, mới

Ví dụ:

I have done my homework already = I have already done my homework.

Tôi vẫn làm bài tập rồi.

We have never tried lớn drive a motorbike.

Chúng tôi chưa khi nào thử lái xe máy.

This is the highest man they have ever met.

Đây là người cao nhất mà chúng ta từng thấy (từ trước cho nay).

My students have just finished their test.

Học sinh của tớ vừa kết thúc xong bài xích kiểm tra.

*

3. Recently, Lately: gần đây, vừa mới

Vị trí: dẫn đầu hoặc cuối câu

Ví dụ:

Recently, my mother has felt tired. = My mother has felt tired recently.

Mẹ tôi cách đây không lâu cảm thấy tương đối mệt.

I have seen this movie recently.

Tôi đã xem bộ phim này ngay sát đây.

Daniel has lost his wallet lately.

Daniel vừa mới làm mất ví.


download Ebook mod Não phương pháp – Hướng dẫn giải pháp học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho những người không có năng khiếu và mất gốc. Rộng 205.350 học viên đã vận dụng thành công với quãng thời gian học logic này.
TẢI NGAY

4. Before: trước đây

Vị trí: đứng cuối câu. 

Ví dụ:

She has never learnt French before.

Cô ấy chưa bao giờ học giờ đồng hồ Pháp trước đây.

I have heard this story once before.

Xem thêm: Tuyển Chọn Những Câu Đố Tục Có Đáp Án ), Những Câu Đố Tục Tĩu

Tôi vẫn nghe mẩu chuyện này một lần trước đây.

5. Yet: chưa

Từ yet mở ra cho câu bao phủ định với câu hỏi, đứng làm việc cuối câu.

Ví dụ:

My team hasn’t finished the project yet.

Đội của tớ chưa dứt xong dự án. 

Have you cooked dinner yet?

Bạn sẽ nấu bữa tối chưa? 

6. So far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho đến bây giờ

Những trường đoản cú này hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

So far, they have met with no success.

Đến giờ, họ vẫn chưa xuất hiện được thành công xuất sắc nào.

I haven’t had khổng lồ borrow any money up to now.

Tôi ko mượn được ngẫu nhiên chút tiền nào cho tới thời điểm này.

7. In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua 

Ví dụ: 

During the past 5 years, the company has sold 10,000 cars.

Trong 5 năm qua, doanh nghiệp đã bán được 10 nghìn loại xe.

Over the last 4 months, we have visited 15 cities.

Trong vòng 4 tháng qua, chúng tôi đã cho tới thăm 15 thành phố.

8. So sánh hơn nhất/ mốc giới hạn + thì lúc này hoàn thành

This is the (so sánh nhất) + thì hiện tại hoàn thành

This is the (first/ second/ only…) time + thì lúc này hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh ngươi in Vietnam. 

Đây là lần đầu tiên tôi được ăn uống Bánh Mì làm việc Việt Nam.

This is the best champagne I have ever drank. 

Đây là các loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.

9. All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)

Dấu hiệu nhận ra thì hiện nay tại xong cuối cùng đó là có các từ trên sinh sống cuối câu.

Ví dụ:

My cat has run all day.

Mèo của mình đã chạy một ngày dài rồi. 

We have talked all night and get so tired now.

Chúng tôi đã thủ thỉ cả tối và cảm xúc rất mệt mỏi bây giờ. 

Bài tập về vết hiệu nhận thấy thì hiện tại chấm dứt có đáp án

Kiểm tra xem bản thân đã làm rõ dấu hiệu nhận ra thì hiện tại chấm dứt hay chưa bằng phương pháp hoàn thành những bài tập sau đây và kiểm tra ngay lời giải cùng Step Up

Bài 1: Hoàn thành câu với lưu ý cho sẵn

A: bởi you know where is dad? B: Yes, ….. (I/just/see/him)A: What time does the train leave? B: ….. (it/already/leave)A: What’s in the newspaper today? B: I don’t know ….. (I/not/read/it yet)A: Is Jack coming khổng lồ the cinema with us? B: No, ….. (he/already/see/the film)A: Are your friends here yet? B: Yes, ….. (they/just/arrive)

Đáp án:

I have just seen him.It has already left. I haven’t read it yet.He has seen the film already.They have just arrived. 

Bài 2: Đọc với viết lại câu với tự just, yet và already

Your mom went out. Five minutes later, the phone rings & someone says “Can I speak lớn your mom?”

You say: I’m afraid .… (go out).

You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

You are going khổng lồ a restaurant tonight. You phoned to reserve a table. Later your friend says: “Shall I phone to lớn reserve a table”

You say: No, … (do/it).

You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. You want to lớn ask him.

You say: … ? (find).

You are thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

Đáp án:

I’m sorry. My mom has just gone out.  I haven’t finished it yet. No, I have already done it.  Have you found any place khổng lồ live yet?  I haven’t decided yet.

Bài 3: Chia dạng đúng đụng từ (quá khứ đối kháng hoặc hiện tại hoàn thành)

When………you………this beautiful dress? (to design)Luckily, my mother………into the bus. (not/ to crash)The boys………the ring of their bicycles, we can’t use them now. (take off).………you………your aunt last week? (phone)He never ………milk at school. (not/ drink)The police……… three suspects early this morning. (arrest)She………to japan last month but she just………back. (go/ come)Dan………two phones this year. (already/ to lớn buy)How many matches………so far this season? (your team/ win)Tony……… football yesterday. (play)

Đáp án:

When did you design this beautiful dress?Luckily, my mother didn’t crash into the bus.The boys have taken off the ring of their bicycles, we can’t use them now. Did you phone your aunt last week?He has never drunk milk at school.The police arrested three suspects early this morning. She went to japan last month but she has just come back.Dan has already bought two phones this year.How many matches has your team won so far this season? Tony played football yesterday. 

Bài viết trên đã điểm lại tổng thể dầu hiệu phân biệt của thì hiện nay tại kết thúc đi kèm với lấy một ví dụ minh họa và bài tập đưa ra tiết. Tương đối nhiều tín hiệu một chút nhưng chỉ việc đọc quen, nói thân quen là các các bạn sẽ nhớ ngày thôi. Ôn tập thì hiện tại tại xong cùng với các cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh không giống để nói cách khác thật hay, viết thật chuẩn chỉnh nhé!