Đặt Lời Mới Cho Bài Vui Bước Trên Đường Xa, Cho Lời Mới Cho Bài Hát Vui Bước Trên Đường Xa

… C Bài Giới thiệu : Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP BÀI HÁT “VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA” HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GV cho HS luyện HS luyện Ôn tập hát “Vui GV gọi … ĐỘNG : NHẠC LÝ * Nhịp phách : Nhạc GV lấy ví dụ đàn HS nghe nhận xét a Nhịp phách nhịp cho HS nghe sau Nhịp : Là yêu cầu HS nhận xét : HS: nhau, lặp lại H Khoảng thời gian nhiều lần tiết … b Nhịp 2/ 4 Ý nghĩa: nhịp 2/ 4, giải thích để HS * Nhịp 2/ 4 : thấy vị trí ý nghĩa Định nghĩa: số nhịp Tính chất : H Từ VD em rút định nghĩa nhịp 2/ 4 ? GV lấy VD số hát viết nhịp 2/ 4 cho…

Đang xem: đặt lời mới cho bài vui bước trên đường xa

*

… SUNG HS Bài Vui bước – Đàn lại giai điệu – Lắng nghe đường hát Vui bước đường cảm thụ hát xa xa cho HS nghe lần Vui bước đường xa – Hướng dẫn HS hát ôn – – Hát ôn theo tay Có thể GV GV đánh nhịp … 1999 2- Đồ dùng dạy học: + Giáo viên: – Đàn Organ điện tử, phách, + Học sinh: – Sách giáo khoa Âm nhạc bảng phụ – Tập ghi nhạc – Thanh phách Kiểm tra c : – Em thể hát Vui bước đường xa (theo điệu … 3- Thái đ : Yêu thích học môn Âm nhạc nói chung phân môn Nhạc lí nói riêng II CHUẨN B : 1- Tài liệu tham khảo: – Sách giáo viên sách giáo khoa Âm nhạc Nhạc lí – nâng cao – NXB Âm nhạc – 1999…

*

… – Học hát : Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA 1/ TÌM HIỂU BÀI HÁT: – Học hát : Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA 1/ TÌM HIỂU BÀI HÁT: 2/ HỌC HÁT: Học hát LUYỆN THANH THEO MẪU ÂM QUEN THUỘC Mi … nhàng tâm bước chân Đõy chớnh hai cõu cuối hỏt VUI BƯỚC TRấN ĐƯỜNG XA HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: A.BÀI VỪA HỌC: 1/ Hát thuộc hát Vui bước đường xa 2/ Kể tên vài điệu dân ca Nam Bộ mà em biết B.BÀI SẮP HỌC: … THUỘC Mi i i i Ma a a a Mi Vui bước trờn đường xa Theo điệu Lý sáo Gò Công Đặt lời : Hoàng Lân Nghe tiết tấu đoán câu hát ĐÂY LÀ ÂM HÌNH TIẾT TẤU CỦA CÂU HÁT NÀO TA ĐÃ HỌC ? Muôn người chung Vai…

*

… thờng đợc dùng cho hát hành khúc, trữ tình, III Tập đọc nhạc: TĐN số ? Bài TĐN số có tựa đề gì? ? Bài TĐN viết nhịp gì? ? Bài TĐN cao độ có sử dụng nốt trờng độ có sử -> Cao độ: Đô, rê, mi, pha, … quan sát bảng phụ Nhịp -> Rút nhận xét nhịp, phách a Số nhịp: – Cho HS quan sát lại nhạc Vui bớc đờng xa -> HS quan sát – Chỉ số nhịp nhạc cho HS biết ? Số nhịp có đặc điểm gì? -> Là chữ số viết … GV cho học sinh nhắc lại nội dung cần ghi nhớ học Hớng dẫn học nhà: – Tiếp tục ôn tập hát Vui bớc đờng xa – Nắm bắt nội dung nhạc lí học – Ôn tập TĐN số – Học làm tập SGK sách tập – Chuẩn bị cho…

*

Hc hỏt : Bi VUI BC TRấN NG XA 1/ TèM HIU BI HT: Hc hỏt : Bi VUI BC TRấN NG XA 1/ TèM HIU BI HT: 2/ HC HT: Học hát LUYN THANH THEO MU M QUEN THUC Mi i i i Ma a a a Mi Vui bc trờn ng xa … người chung Vai kề lời vai nhịp nhàng tâm bước chân õy chớnh l hai cõu cui bi hỏt VUI BC TRấN NG XA HNG DN T HC: A.BI VA HC: 1/ Hỏt thuc bi hỏt Vui bc trờn ng xa 2/ K tờn mt vi ln iu dõn ca Nam B … 2/ K tờn mt vi ln iu dõn ca Nam B m em bit B.BI SP HC: TiT ễn bi hỏt : Vui bc trờn ng xa Nhc lớ : Nhp v phỏch Nhp 2/4 Tp c nhc : TN s Xem trc bi tit …

*

… hỏt : Bi VUI BC TRấN NG XA 1/ TèM HIU BI HT: – Hc hỏt : Bi VUI BC TRấN NG XA 1/ TèM HIU BI HT: 2/ HC HT: Học hát LUYN THANH THEO MU M QUEN THUC Mi i i i Ma a a a Mi Vui bc trờn ng xa Theo điệu … người chung Vai kề lời vai nhịp nhàng tâm bước chân õy chớnh l hai cõu cui bi hỏt VUI BC TRấN NG XA HNG DN T HC: A.BI VA HC: 1/ Hỏt thuc bi hỏt Vui bc trờn ng xa 2/ K tờn mt vi ln iu dõn ca Nam B … Vui bc trờn ng xa 2/ K tờn mt vi ln iu dõn ca Nam B m em bit B.BI SP HC: TiT ễn bi hỏt : Vui bc trờn ng xa – Nhc lớ : Nhp v phỏch Nhp 2/4 – Tp c nhc : TN s Xem trc bi tit …

Xem thêm: Lời Bài Hát Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, &#39Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em&#39

Giáo án Âm nhạc lớp 6 : Tên bài dạy : HỌC HÁT: Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA Theo điệu Lí con sáo Gò Công (Dân ca Nam Bộ) Đặt lời mới: Hồng Lân potx

… bà điệu quen thuộc: bông, ngựa ô, chiều chiều – Em biết – chuột, Lí đĩa bánh bò, hái khác? ổi xanh 2- Bài hát Bài “Vui bước – Dựa điệu “Vui bước trên đường xa” sáo trên đường xa” sáo đường xa” đặt lời Công, có nguồn gốc dựa theo huyện Công điệu nào? Đông – Tiền Giang – Bài hát dựa điệu sáo Công Bài hát nói – Các – Thường nhẹ lên lòng … dân ca truyền thống II CHUẨN B : 1- Tài liệu tham khảo: – Sách giáo khoa sách giáo viên Âm nhạc – Luyện tập dân ca ba miền- NXB Âm nhạc Tp Hồ Chí Minh 1999 2- Đồ dùng dạy học: + Giáo viên: -…
… chia câu : HS học hát GV hát mẫu hát GV cho HS luyện HS thực Học hát : GV dạy HS hát c âu theo lối móc xích Ở câu GV cho HS nghe HS hát chuẩn xác chỗ có sủ dụng dấu luyến lần hát, GV … quan sát nhận xét Học hát “Vui “Vui bước đường xa” bước đường xa” yêu cầu HS quan sát nhận xét Nhịp 2/ 4 + Nhịp : HS lắng nghe + Kí hiệu : HS luyện Kí hiệu : Dấu chấm dôi, dấu luyến, dấu … đồ GV giới thiệu vài nét điệu lý HS lắng nghe hát minh hoạ cho HS nghe lý : Lý bông, Lý ngựa ô, Lý chiều chiều HOẠT ĐỘNG : HỌC HÁT GV treo bảng phụ hát HS quan sát nhận xét Học hát “Vui…
… lắng nghe hát minh hoạ cho HS nghe lý : Lý bông, Lý ngựa ô, Lý chiều chiều HOẠT ĐỘNG : HỌC HÁT – GV treo bảng phụ hát – HS quan sát nhận xét Học hát “Vui “Vui bước đường xa” bước đường xa” yêu … lớp hát – HS hát lại + GV cần ý sửa cho HS chỗ có sử dụng dấu luyến – HS thực theo nhóm + GV yêu cầu HS hát kết hợp với gõ phách + Khi HS hát hoàn chỉnh hát, GV yêu cầu HS hát lại hát 1 ,2 lần … nhóm (5 HS) lên bảng trình bày lại hát “Vui bước đường xa” E Dặn dò nhà – Học thuộc hát, tìm động tác minh hoạ cho hát – Chuẩn bị IV, RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI DẠY *************************** …
… hát : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA Tập đọc nhạc : TĐN SỐ MÙA XN TRONG RỪNG 1.Ơn hát: X X X X X X X X X X X X X X X X X X Luyện thanh: (Khởi động giọng) Mi… Ma… 1.Ôn tập hát VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA Tập … kết: phách TĐN Số nhau? 10 11 12 14 15 Hướng dẫn học tập: – Đối với học tiết này: + Ơn Vui bước đường xa kết hợp số động tác phụ hoạ + Ơn TĐN Số kết hợp gõ đệm phách Chép TĐN Số vào tập – Đối…

Xem thêm: Ghép Tế Bào Gốc Chữa Bại Não, Giải Pháp Điều Trị Bại Não Cho Trẻ Từ Tế Bào Gốc

… Gũ Cụng TIT :HC HT BI :VUI BC TRấN NG XA Theo điệu Lý sáo Gò Công Đặt lời : Hoàng Lân TIT Hc hỏt : Bi Vui bc trờn ng xa 1/ Tỡm hiu bi hỏt : TIT Hc hỏt : Bi Vui bc trờn ng xa 1/ Tỡm hiu bi hỏt : … bi Vui bc trờn ng xa Theo điệu Lý sáo Gò Công Đặt lời : Hoàng Lân Vui bc trờn ng xa Theo điệu Lý sáo Gò Công Đặt lời : Hoàng Lân HNG DN T HC: A.BI VA HC: 1/ Hỏt thuc bi hỏt Vui bc trờn ng xa … chiahỏt thnh Vui bc trờn ng xa Theo điệu Lý sáo Gò Công Đặt lời : Hoàng Lân Nhng cõu hỏt no cú Cõu hỏt th t v th nm cú tit tu ging tit tu ging nhau? TIT Hc hỏt : Bi Vui bc trờn ng xa 1/ Tỡm hiu…
Từ khóa: nhạc bài hát vui bước trên đường xabài hát vui bước trên đường xa beatôn tập bài hát vui bước trên đường xaem hãy đọc lại nội dung bài hát vui bước trên đường xabài 2 vui bước trên đường xatiet 5 học hát vui bước trên đường xagiáo án âm nhạc lớp 6 tên bài dạy học hát bài vui bước trên đường xa theo điệu lí con sáo gò công dân ca nam bộ đặt lời mới hồng lân potxnhạc không lời bài vui bước trên đường xamúa bài vui bước trên đường xanhạc không lời vui bước trên đường xacách múa bài vui bước trên đường xamột số bài dân ca nam bộ lí cây bông lí con sáo lí chiều chiều vui bước trên đường xa lí dĩa bánh bòvui bước trên đường xalời bài hát việt nam trên đường chúng ta đilời bài hát đám cuoi tren duong queBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *