Công Thức Tính Diện Tích Các Hình Ở Tiểu Học

Toán tè học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích các hình ở tiểu học

Nhờ đó, đã biết cách áp dụng vào bài tập xuất sắc hơn, để ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới trên đây của condaohotel.com.vn:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta rước chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng cách lấy DT phân tách cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta rước chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: trường hợp biết diện tích hình vuông, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta mang tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta mang độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéo chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta search cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Hai Mùa Mưa Lần Trước Tôi Về Đây Ghé Thăm Anh, Lời Bài Hát Hai Mùa Mưa


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta đem độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài các cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thang và độ nhiều năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta rước tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh bao gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị dao động là 3,14r: buôn bán kính dưới đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cùng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Bởi vì diện tích mặt đáy là hình tròn nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình tròn trụ đáy.h: là mặt đường cao hạ từ đỉnh xuống vai trung phong đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
condaohotel.com.vn
618
Lượt tải: 13.111 Lượt xem: 552.461 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết condaohotel.com.vn về

Link condaohotel.com.vn chính thức:

Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản condaohotel.com.vn Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA