Công thức câu điều kiện loại 2

“Nếu có không ít tiền thì tôi sẽ đi phượt vòng quanh cố gắng giới”. Ắt hẳn chúng ta từng nghĩ như vậy cần không những bạn? lúc ấy câu điều kiện loại 2 sẽ giúp đỡ ta diễn đạt được câu nói trên bằng Tiếng Anh. Bọn chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ năng về câu đk này.

Bạn đang xem: Công thức câu điều kiện loại 2


Khái niệm

Câu điều kiện loại 2 là một số loại câu dùng khi mô tả sự việc không có thật hoặc trái với sự thật trong hiện tại tại.

Ví dụ: If Tom had more money, he would travel. (but he doesn’t have much money)

(Nếu Tom có khá nhiều tiên hơn, anh ấy vẫn đi du lịch) (nhưng anh ta không có nhiều tiền)

*

Công thức câu đk loại 2

Trong câu đk loại 2: Mệnh đề If phân tách thì quá khứ đơn (simple past), mệnh đề chính là WOULD + V-bare

Cấu trúc: If + S + were/V-ed/V2, S + would + V-bare

Ví dụ: If I found $100 in the street, I would keep it. (Nếu tôi tìm kiếm thấy 100 đô la bên trên đường, tôi sẽ lưu lại nó)

Ví dụ: What would you vì chưng if you won a million pounds? (Bạn sẽ làm những gì nếu như các bạn thắng được 1 triệu bảng?)

*

Lưu ý 

Ở mệnh đề If của câu điều kiện loại 2, nếu hễ từ sống dạng to be, ta dùng WERE cho toàn bộ các ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t buy that coat. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn mua cái áo khoác bên ngoài đó)

Mệnh đề If và mệnh đề chính có thể đảo vị trí mang đến nhau. Nghĩa là rất có thể mệnh đề chủ yếu đứng trước mệnh đề If, dẫu vậy thì trong mỗi mệnh đề là giữ nguyên như kết cấu đã nêu.Trong mệnh đề thiết yếu của câu điều kiện loại 2, thông thường bọn họ sử dụng trợ rượu cồn từ WOULD. Nhưng mà vẫn hoàn toàn có thể có các trợ hễ từ khác như could, might,…

Ví dụ: They might be be angry if I didn’t visit them. (Họ rất có thể tức giận trường hợp tôi chưa tới thăm)

Ví dụ: If it stopped raining, we could go out. (Nếu trời tạnh mưa, bạn cũng có thể ra ngoài)

*

Biến thể câu điều kiện loại 2

Biến thể mệnh đề If

Thường thì vào câu điều kiện loại 2 bọn họ không sử dụng Would trong mệnh đề If, nhưng nhiều khi cũng hoàn toàn có thể sử dụng khi họ muốn nhờ ai làm việc nào đó 1 cách trịnh trọng. (If…would)

Ví dụ: I would be grateful if you would send me your brochure nd price các mục as soon as possible. (Tôi sẽ rất biết ơn giả dụ ông gửi mang đến tôi quyển sách giải đáp và bảng báo giá trong thời hạn ngắn nhất)

Ví dụ: “Shall I close the door?”-“Yes, please, if you would” (“Tôi đóng cửa lại nhé? Vâng, xin cứ đóng nếu anh muốn”)

Sự việc đang xảy ra không tồn tại thật: If + thì quá khứ tiếp diễn, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If you were talking on the phone, I wouldn’t disturb you. (Nếu bạn đang nói chuyện điện thoại thông minh thì tôi sẽ không làm phiền chúng ta đâu)

Ví dụ: I would go out if it weren’t raining. (Tôi sẽ đi ra ngoài nếu trời không đang mưa)

*

Biến thể mệnh đề chính

Nhấn mạnh hành vi đang diễn ra: If + thì quá khứ đơn, S + would be + V-ing

Ví dụ: If I were in the office, I would be replying customer’s e-mail now. (Nếu tôi ở văn phòng và công sở thì tiếng này tôi đang ý kiến thư của khách hàng hàng)

Ví dụ: If I stayed at home, I would be cooking now. (Nếu tôi ở trong nhà thì tiếng này tôi đang nấu ăn)

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Chúng ta có cấu trúc đảo ngữ câu đk loại 2 như sau:

Cấu trúc: WERE + S + lớn V-bare, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I won lottery, I would buy a new more modern flat. (Nếu tôi trúng số, tôi đang mua một căn hộ mới tiến bộ hơn)

= Were I lớn win lottery, I would buy a new more modern flat.

Cấu trúc: WERE + S + N/Adj, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I were you, I could help her. (Nếu tôi là bạn, tôi hoàn toàn có thể sẽ góp cô ấy)

= Were I you, I could help her.

Ví dụ: If I were rich, I would buy a castle. (Nếu tôi giàu, tôi sẽ tải 1 tòa lâu đài)

= Were I rich, I would buy a castle.

*

Nội dung liên quan:

? Câu điều kiện loại 0

? Câu đk loại 1

? Câu điều kiện loại 3

? Câu điều kiện hỗn hợp

Bài tập

Thực hành những bài tập về câu đk loại 2.

Bài tập 1: chia thì đụng từ đã cho trong ngoặc

1) I (give)………you a cigarette if I had one.

2) This soup would taste better if it (have)………..more salt in it.

3) If you (not/go)…………to bed so late every night, you wouldn’t be so tired all the time.

4) I wouldn’t mind living in England if the weather (be)…………better.

5) I would help you if I (can)……….but I’m afraid I can’t.

6) If I were you, I (not/marry)………….him.

7) We would be happily buy that house if it (not/be)…………so small.

Xem thêm: Sửa Lỗi Bạn Cần Đăng Nhập Vào Tài Khoản Google Của Mình Khi, Yêu Cầu Xác Thực

8) If I (know)……….her number, I could telephone her.

Bài tập 2: từ các tình huống cho sẵn, viết câu đk loại 2

1) People don’t understand him because he doesn’t speak very clearly.

2) I’m not going to buy that book because it’s too expensive.

3) She doesn’t go out very often because she can’t walk without help.

4) He’s fat because he doesn’t take any exercise.

5) We can’t have lunch in the garden because it’s raining.

6) I can’t meet you tomorrow evening because I have to work.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) would give 2) had 3) didn’t go 4) were

5) could 6) wouldn’t marry 7) weren’t 8) knew

Bài tập 2:

1) If he spoke clearly, people would understand him.

2) It that book weren’t so expensive, I would buy it.

3) If she could walk without help, she would go out more often.

4) If he took some exercise, he wouldn’t be so fat.

5) It it weren’t raining, we could have lunch in the garden.

6) If I didn’t have to work, I could meet you tomorrow evening.

Trái cùng với câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc có tác dụng xảy ra ở lúc này hoặc tương lai, thì câu đk loại 2 lại kể đến sự việc không có thật ở hiện tại. Tùy thuộc theo từng ngữ cảnh khác nhau để chọn đúng cấu trúc câu điều kiện.