Cách Vẽ Biểu Đồ Cột Và Đường Trong Excel 2010

Vẽ biểu đồ bởi Excel là một việc khá solo giản mà mình nghĩ có thể hẳn ai cũng biết, tuy nhiên làm thế nào nào để vẽ, để biểu thị 2 loại biểu đồ khác nhau trên thuộc 1 hình thì có lẽ nhiều bạn vẫn không biết đâu nhỉ