CÁC BÀI TOÁN LỚP 1 CƠ BẢN

Trong bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa để giúp đỡ các con có thể hệ thống lại loài kiến thức, bên cạnh đó kèm theo các phiếu bài tập để những con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 1 cơ bản

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết hàng số và sắp đến xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo trang bị tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo thiết bị tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo sản phẩm tự từ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..

– Theo sản phẩm tự từ bự đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo trang bị tự từ béo đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thiết bị tự:

– Từ bé nhỏ đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ to đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: kiếm tìm số lớn số 1 và số bé bỏng nhất

Bài 1: Số tròn chục bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ bé nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số tương thích vào khu vực trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải việc có lời văn

Bài 1: Hồng có 8 que tính, Lan gồm 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có trăng tròn con vịt, dưới ao tất cả 3 chục con vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bé vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính đam mê hợp.

a) Có:13 dòng kẹo

Có vớ cả: …. Dòng kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phép tính ham mê hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả nhì lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé xíu nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức tốc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thời sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan tất cả 2 cái cây viết chì, chị em mua thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Và Giờ Anh Biết Chuyện Tình Mình Chẳng Còn Gì ) (Cover), Lời Bài Hát Hongkong1 (Chuyên Tình Lướt Qua)

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp những số vẫn cho

a, Theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số buộc phải tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ bỏ 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đối kháng vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục với … solo vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB nhiều năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 gồm …. Chục và …. Solo vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục và …. Solo vị.

Số 17 gồm …. Chục với …. 1-1 vị.

Số 9 gồm …. Chục với …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ quanh đó phạm vi 100

Phần chắc hẳn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: hiệu quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tuyệt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 quả táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 trái B. 12 quả C. 13 trái D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: triển khai phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền dấu hoặc số tương thích vào khu vực chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: hai gà bà bầu ấp nở ra được tổng số 24 con gà con, hiểu được gà mẹ đầu tiên ấp nở được số con gà con bởi số nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số. Hỏi gà bà mẹ thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ thời trang có kim ngắn chỉ giờ với kim lâu năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số như thế nào thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 buộc phải ta nói đồng hồ đeo tay đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút sẽ được giờ mê say hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ thời trang để được giờ ưa thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào hàng đầu thì sẽ là một giờ.

Em buộc phải vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau:

*

Dạng 3: xác định giờ ứng với các chuyển động trong ngày.

Tùy vào từng vận động cho trước, em xác định đồng hồ đeo tay tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: từ 6 tiếng sáng cho 7 giờ sáng em đã dậy, tiến công răng, cọ mặt, bữa sớm rồi đi học.

Từ 7 giờ đến 10 giờ, em sẽ học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ mang đến 1 tiếng chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em tham gia thể thao, tắm rửa gội.

Giờ tối: từ bỏ 6 tiếng tối, em bắt đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV.

Hy vọng cùng với những thông tin mà shop chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các nắm được các chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 nhé