Bằng chữ số từ 1 đến 100 | tiếng anh

học số đếm giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100 để giúp đỡ bạn hiểu phương pháp đọc cũng tương tự sử dụng vào từng trường hợp nuốm thể.

Bạn vẫn biết sử dụng và hiểu số đếm trong giờ đồng hồ Anh từ một đến 100 chưa. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ bạn nắm rõ số đếm tương tự như cách thực hiện số đếm vào tiếng Anh.Bạn vẫn xem: bằng văn bản số từ là 1 đến 100 giờ đồng hồ anh

1. Số đếm trong giờ đồng hồ Anh

- 1: one

- 2: two

- 3: three

- 4: four

- 5: five

- 6: six

- 7: seven

- 8: eight

- 9: night

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 14: fourteen

- 15: fifteen

- 16: sixteen

- 17: seventeen

- 18: eighteen


Bạn đang xem: Bằng chữ số từ 1 đến 100 | tiếng anh

*

Số đếm sử dụng như vậy nào?

- 19: nineteen

- 20: twenty

- 21: twenty-one

-22: twenty-two

- 23: twenty-three

- 24: twenty-four

- 25: twenty-five

- 26: twenty-six

- 27: twenty-seven

- 28: twenty-eight

- 29: twenty-nine

- 30: thirty

- 31: thirty-one

- 32: thirty-two

- 33: thirty-three

- 34: thirty-four

- 35: thirty-five

- 36: thirty-six

- 37: thirty-seven

- 38: thirty-eight

- 39: thirty-nine

- 40: fourty

- 50 - fifty

- 60 - sixty

- 70 - seventy

- 80 - eighty

- 90 - ninety

- 100 - one hundred

- 101 - one hundred và one

- 200 - two hundred

- 300 - three hundred

- 1000 - one thousand

- 1,000,000 - one million

- 10,000,000 - ten million


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Windows 8 Toàn Tập, 25 Thủ Thuật Hữu Ích Người Dùng Windows 8

*

Sử dụng số đếm ra làm sao là phù hợp lý

2. Biện pháp dùng số đếm

2.1. Đếm số lượng

Ex:

- I have thirteen books: Tôi tất cả 13 quyển sách

- There are ten people in the room: gồm 10 bạn trong phòng

2.2. Tuổi

Ex: I am fifty years old: Tôi 50 tuổi

2.3. Số điện thoại

Ex: My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số điện thoại cảm ứng thông minh của tôi là 263 3487

Ex: She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh năm 1989

- bạn phải sử dụng dấu gạch ngang (hyphen -) lúc viết số từ 21 mang đến 99.

Chú ý:

- Đối với hầu hết số lớn, bạn Mỹ thường sử dụng dấy phẩy (comma ,) để chia từng nhóm tía số. Ví dụ: 2000000 (2 million) thường xuyên được viết là 2,000,000.