Bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là 1 phần thường xuyên xuất hiện thêm nhiều trong số bài thi. Để khiến cho bạn nắm chắn chắn phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng đặc biệt này, TOPICA Native gởi đến bạn Trọn bộ bài xích tập thì thừa khứ tiếp tục từ cơ bạn dạng đến cải thiện (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy thuộc theo dõi nhé!

1. Nắm tắt kim chỉ nan thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì thừa khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm trong vượt khứ.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi đang xem TV vào tầm 8 giờ về tối qua.)

Diễn tả những hành vi xảy ra bên cạnh đó trong quá khứ.

VD: John was listening lớn music while his mother was cooking in the kitchen. (John sẽ nghe nhạc khi mẹ anh ấy nấu ăn uống trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang chờ xe buýt khi tai nạn đáng tiếc xảy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi tái diễn trong vượt khứ và làm cho phiền đến fan khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các các bạn của tôi lúc nào thì cũng phàn nàn về vk của họ.)


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp gọi sâu và nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 kĩ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế tự National Geographic Learning với Macmillan Education.


1.2. Vệt hiệu nhận ra thì vượt khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì thừa khứ tiếp diễn có những trạng từ bỏ chỉ thời gian trong vượt khứ kèm theo thời điểm cụ thể:

At + giờ đồng hồ + thời gian trong vượt khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời hạn trong vượt khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Các mẫu câu thì thừa khứ tiếp diễn

2. Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn cơ bản

Dưới đây là những bài xích tập thì thừa khứ tiếp diễn chọn thanh lọc bao quát rất đầy đủ cách thực hiện thường gặp mặt và thông dụng nhất. Hãy có tác dụng nhiều bài xích tập quá khứ tiếp nối để đạt điểm trên cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Chia động từ làm việc trong ngoặc sinh hoạt thì quá khứ tiếp diễn để hoàn thành câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) khổng lồ her new boss.  My friends ________ (drive) khổng lồ work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the mèo ran across the road.  We couldn’t go khổng lồ the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining & the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began to rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a tiệc ngọt in the other room. Mary & I _________ (dance) the house when the telephone rang.Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì thừa khứ tiếp nối có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa bên trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go lớn school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going to school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?

TOPICA NativeX – học tiếng Anh toàn diện “4 năng lực ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Xem thêm: Top 10 Bài Hát Về Thầy Cô Của Thiếu Nhi Nhân Ngày 20, Top 30 Bài Hát Hay Dành Tặng Thầy Cô 20

Với quy mô “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần đụng “điểm con kiến thức”, giúp đọc sâu cùng nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng năng lực tiếp thu và triệu tập qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cấp 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ National Geographic Learning và Macmillan Education.


2. Bài tập thì quá khứ tiếp tục nâng cao

Bài tập thì quá khứ đối kháng và quá khứ tiếp diễn phối hợp là dạng bài tập tiếp tục xuất hiện. Buộc phải để bạn thành nhuần nhuyễn dạng bài bác tập thì vượt khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng thích hợp nhiều thắc mắc để các bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ vào ngoặc ở thì vượt khứ đối chọi hoặc thừa khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone hotline my name. I ______________ around & ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm and I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband and I _____________ khổng lồ have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài xích tập thì quá khứ tiếp tục để thuần thục


Bài 2. Kết thúc đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền vào nơi trống dạng đúng của rượu cồn từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to vày it. Và all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up to the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning & making faces at me.Sue: At you? Vow! và what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tim & Matt were watching you, Julie.Đáp ánWhat were Tim và Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Phân tách động từ vào ngoặc ở dạng tương thích (quá khứ solo hoặc thừa khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath và ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass & ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped

Bài 4. đổi khác các câu sau sang đậy định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his boss went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his trùm cuối went into the room.He wasn’t typing a letter when his quái thú went into the room.Was he typing a letter when his quái nhân went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Lựa chọn đúng thì của các câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you vì chưng when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc nhỏ last night?They were watching/ watched football on TV all day.Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she bởi while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go to the beach on the bus.While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned