BÀI TẬP VỀ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì thừa khứ solo và quá khứ tiếp nối là nhị thì hay đi với nhau trong số bài tập chia thì tiếng Anh. Nhiều người rất dễ mắc sai lạc khi làm cho những bài bác tập về phần đông thì này. Hôm nay hãy cùng Vietop khám phá và có tác dụng bài tập thì thừa khứ đơn và vượt khứ tiếp diễn qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn


*

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức thì vượt khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn

Định nghĩa và giải pháp sử dụng

Thì quá khứ đơn

Thì vượt khứ đối kháng dùng để biểu đạt hành đụng diễn ra với đã kết thúc trong quá khứ, chũm thể:

Diễn tả một hành động, sự việc đã diễn ra tại 1 thời điểm rứa thể, hoặc một khoảng thời hạn trong vượt khứ và đã hoàn thành hoàn toàn nghỉ ngơi quá khứ.

E.g.: I sat here 3 hours ago. (Tôi ngồi phía trên 3 giờ đồng hồ rồi).

Diễn tả một hành động lặp đi tái diễn nhiều lần trong vượt khứ.

E.g.: John went fishing once a week when he was in Vietnam. (John từng đi câu cá một lần một tuần lễ khi anh ấy còn sinh hoạt Việt Nam).

Diễn đạt các hành vi xảy ra liên tục trong quá khứ.

E.g.: Last night, I came home at 10 o’clock, took a bath, watched a movie & then I went to sleep. (Tối qua, tôi đã về nhà lúc 10 giờ, rửa ráy rửa, xem phim và kế tiếp đi ngủ).

Diễn tả một hành vi xen vào một hành động đang diễn ra trong thừa khứ.

E.g.: Yesterday, when I came to my grandmother’s house, she was knitting a sweater. (Hôm qua, khi tôi mang đến nhà bà thì bà đã đan một chiếc áo len).

→ hành động chen vào “came” thì phân tách quá khứ đơn, hành động đang ra mắt “knitting” thì phân chia quá khứ tiếp diễn.

Dùng trong câu điều kiện loại II (câu điều kiện dùng làm nói về đều điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại).

E.g.: If I were you, I would not forgive him. (Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ không còn bỏ qua đến cậu ta).

Dùng vào điều ước không có thật ở hiện nay tại.

E.g.: I wish I were a billionaire. (Tớ cầu tớ là 1 tỷ phú).

Dùng trong một trong những cấu trúc:

It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời hạn + since + thì thừa khứ.

E.g.: It’s time we started to lớn carry out our experiment. (Đã đến lúc bọn chúng ta bước đầu tiến hành thể nghiệm rồi).

Câu hỏi rất có thể ở thì hiện nay tại ngừng những câu vấn đáp ở thì vượt khứ.

E.g.: Has the teacher come lớn see me? (Giáo viên tới gặp mặt tớ chưa).

Yes, he came. (Có, thầy đang đi tới rồi).

Hành động xảy ra một cách cụ thể ở một thời điểm độc nhất định ngay cả khi thời đặc điểm này không được nói đến.

E.g.: The bus was 5 minutes late. (Xe buýt đã trễ 5 phút).

Thì quá khứ tiếp diễn

Thì thừa khứ tiếp diễn được cần sử dụng khi diễn tả một hành vi đang diễn ra tại một mốc thời điểm xác định trong thừa khứ.

Cụ thể hơn về những hành vi đang ra mắt thì kia là:

Diễn tả hành động đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ.

E.g.: I was eating watermelon at 11pm last night.

Diễn tả hành vi xảy ra bên cạnh đó với hành vi khác trong vượt khứ.

E.g.: When my mother was going out, I was sleeping at trang chủ this morning. (Lúc chị em tôi đi ra bên ngoài thì tôi đã ngủ trong nhà vào sáng nay.)

Diễn tả hành động A đang xảy ra thì có hành vi B xen vào.

E.g.: My teacher was explaining when I came in. (Giáo viên của tớ đang lý giải thì tôi đi vào.)

Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ với dẫn tới có tác dụng phiền fan khác.

E.g.: Our teacher was always complaining about us. (Giáo viên công ty chúng tôi luôn phàn nàn về chúng tôi.)

Cấu trúc


*

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Câu khẳng địnhS + was/were/V-ed + …E.g.:I was so thin when I was 6. (Tôi sẽ rất nhỏ xíu khi tôi 6 tuổi).

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Năm 2019 : Điểm Chuẩn Ddq

S + was/ were + V-ing …E.g.: We were sleeping when they came. (Chúng tôi vẫn ngủ khi bọn họ tới).
Câu che địnhS + did not / + V (nguyên thể) + …S + was not /were not + …E.g.:I didn’t try my best last semester (Tôi đang không cố rất là mình vào học tập kỳ trước).She wasn’t old enough lớn ride a motorbike. (Cô ấy đã từng chưa đủ to để lái xe).*Lưu ý: did not = didn’twas not = wasn’twere not = weren’tS + was/ were + not + V-ing …E.g.: We were not chatting when they came. (Chúng tôi sẽ không thủ thỉ khi chúng ta tới).
Câu nghi vấn– Câu không có từ nhằm hỏi:Did+ S + V (nguyên thể)?Was/Were + S + … ?=> Trả lời: Yes, S + did/was/were.Hoặc: No, S + didn’t/wasn’t/weren’t.– Câu tất cả từ nhằm hỏi:Từ để hỏi + did + S + V (nguyên thể)?Từ nhằm hỏi + was/were + S + … ?E.g.:Did you give it to lớn him? (Bạn đã gửi nó mang lại anh ấy chưa?)=> Yes, I did. (Có, tôi chuyển rồi).Was she aware of that? (Cô ấy bao gồm ý thức được điều đó không?)No, she wasn’t (Cô ấy không).Where did they wait? (Họ đã chờ ở đâu?).– Câu không tồn tại từ để hỏi:Q: Was/ Were + S + V-ing…?A: Yes, S + be. / No, S + be not.E.g.: “Were you doing homework at 10 p.m last night?” (Bạn đang đang làm bài lúc 10 giờ tối qua đúng không?)=> “No, I was not”. (Không, tớ ko làm).– Câu có từ nhằm hỏi:(Từ nhằm hỏi) + was/ were + S + V-ing …?E.g.: When were you doing at 10 p.m last night?

Dấu hiệu

Thì thừa khứ đơnThì quá khứ tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biếtYesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, …– phần đông khoảng thời hạn đã qua trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).– Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn).Các trạng từ chỉ thời gian trong vượt khứ kèm theo thời hạn xác định:– at + giờ đồng hồ + thời hạn trong quá khứ (at 10 p.m last night…)at this time + thời gian trong vượt khứ (at this time 3 weeks ago…)in + năm trong vượt khứ (in 2000, in 2005…)in the past (trong vượt khứ)

Lưu ý lúc câu có 2 mệnh đề

Trong câu lộ diện “when” khi miêu tả một hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào.

E.g.: When the kids were playing in the room, their moms were cooking in the kitchen. (Khi tập thể trẻ đang đùa trong phòng thì những bà bà mẹ của bọn chúng đang nấu ăn trong bếp).

Diễn tả hành vi đang xảy ra tại thời điểm xác minh trong vượt khứ.

While (trong khi), When (khi), at the time (vào lúc),…

E.g.: My father was reading a paper at that time. (Bố tôi vẫn đọc một tờ báo vào tầm đó).


Bài tập thì vượt khứ đối chọi và vượt khứ tiếp diễn

Bài tập

Bài 1: phân tách dạng đúng của cồn từ.

I (spend) __________ my all holiday in japan with my grandparents last month.They (tobe) __________ very lucky with the weather yesterday.Most of the time I (sit) __________ in the library.We (not/eat) __________ nothing all day.Her family (visit) ___________ a farm in London three weeks ago.She (meet) ___________ a lot of kind people while she (work) __________ in New York.His sister (play) __________ a lot of badminton when she was younger.When she (open) _________ the door, it (rain) ____________.Potter (sleep) __________ when his parents (come) __________.I (fail) _________ in some subjects, but my best friend passed in all.

Bài 2: chia đúng các động trường đoản cú sau làm việc thì thừa khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn.

On my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall & thin and his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

Bài 3: chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ solo và thừa khứ tiếp diễn).

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you bởi when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking khổng lồ each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài 4: phân chia động từ ưng ý hợp.

We …………………..(eat) dinner at 8pm last night (we started eating at 7:30).Yesterday I ………………. (go) to lớn the Post Office, ………………. (buy) some fruit at the supermarket and ………………. (read) a book in the park in the afternoon.We ………………. (watch) TV when we ………………. (hear) a loud noise.Julie ………………. (be) in the garden when Laurence ………………. (arrive).A: What ………………. (do) at 3pm yesterday? B: I ………………. (clean) my house.Last year I ………………. (visit) Paris và Rome.They ………………. (have) dinner when the police ………………. (come) to lớn the door.He ………………. (work) in the garden when he ………………. (find) the money.Laura ………………. (study) at 11pm last night.He ………………. (sleep) when the doorbell ………………. (ring).

Bài 5: phân tách động từ thích hợp hợp.

I ………………. (walk) along the road when I ………………. (meet) an old friend.It ………………. (be) a day in December. Snow ………………. (fall) , children ………………. (sing) carols và people ………………. (do) their Christmas shopping.My ex-boyfriend ………………. (be) so annoying! He ………………. (always miss) the bus & arriving late.When I ………………. (call) Julie, she ………………. (work).Why ………………. (cry) when I ………………. (arrive)?When he ………………. (get) trang chủ we started to eat dinner.At 10 am yesterday, I ………………. (sit) on a bus.I ………………. (enjoy) my book so much that I ………………. (not/notice) that the train had stopped.David ………… (not/sleep) when I ………………. (arrive) , he ………………. (study).Mr black ………………. (not/work) in the garden at 10pm last night.

Đáp án

Bài 1:

spentwerewas sittingweren’t eatingvisitedmet – was workingplayedopened – was rainingwas sleepingfailed

Bài 2:

wentwas swimmingwas drinkingsawwaswas beatingaskedtoldstayedhad

Bài 3:

sawwere you doingdidn’t visitrainedwas readingatewere runningdid you finddid she dancewere watching

Bài 4:

were eatingwent / bought / readwere watching / heardwas / arrivedwere you doing / was cleaningvisitedwere having / camewas working / foundwas studyingwas sleeping / rang

Bài 5:

was walking / metwas / was falling / were singing / were doingwas / was always missingcalled / was workingwere you crying / arrivedgotwas sittingwas enjoying / didn’t noticewasn’t sleeping / arrived / was studyingwasn’t working

Hy vọng rất nhiều bài tập thì quá khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn trên đã giúp cho bạn nắm được cách thực hiện của nhị thì này. Vietop chúc chúng ta học giỏi và đừng quên theo dõi chuyên mục ngữ pháp tiếng Anh để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!