Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense) là một trong những thì bao gồm công thức và giải pháp sử dụng tinh vi nhất trong 12 thì trong tiếng Anh. Đây cũng là 1 trong những thử thách đối với nhiều người khi tham gia học ngữ pháp. Hiểu điều đó, TOPICA Native gởi đến chúng ta tổng thích hợp những bài tập thì tương lai xong tiếp diễn để bạn có thể nắm chắc kỹ năng và kiến thức này. Hãy cùng khám phá trong nội dung bài viết dưới đây. 

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Nắm tắt lý thuyết thì tương lai kết thúc tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Nhấn mạnh khỏe tính liên tục của hành động so cùng với một hành vi khác vào tương lai.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

VD: My sister will have been hanging out for an hour by the time I get home. (Chị gái tôi sẽ đi dạo được 1 giờ tính cho lúc tôi về nhà.)

Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dãn dài liên tục đến một thời điểm ví dụ trong tương lai.

VD: By September 13th, I will have been working for this company for 5 years. (Đến ngày 13 tháng 9, tôi sẽ thao tác làm việc cho doanh nghiệp này được 5 năm.)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

1.2. Vệt hiệu nhận ra thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai xong tiếp diễn hay sử dụng các trạng ngữ với “by”:

by then: tính đến lúc đóby this June,…: tính cho tháng 6 năm nayby the end of this week/ month/ year: tính đến vào ngày cuối tuần này/ tháng này/ năm này.by the time + 1 mệnh đề sinh hoạt thì hiện tại đơn

Ngoài ra “When” cũng hay được sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Xem thêm: Cách Kết Bạn Trong Cờ Tỷ Phú - Zingplay 2020, Cách Kết Bạn Trong Cờ Tỷ Phú

*

Công thức thì tương lai dứt tiếp diễn

2. Bài tập thì tương lai xong tiếp diễn

2.1. Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 1: xong xuôi những câu sau đây bằng cách chia động từ trong ngoặc làm việc thì tương lai dứt tiếp diễn

By the end of the week I ______ (work) here for four months.By the kết thúc of this month we _______ (live) together for six years.By the kết thúc of the term she _______ (study) for nine years.By midnight we _______ (play) this computer game for 48 hours.She _______ (take) on the phone for the last couple of hours.They _______ (look for) me all night long.He _______ (play) soccer all day long.You ________ (watch) TV all the time.He _______ (not sleep) all morning.Will they _____ (wait) for 2 hours?By the time we get to Chicago this evening, we _____ (drive) more than four hundred miles. We are going khổng lồ be exhausted.When Sarah goes on vacation next month, she _______ (study) German for over two years. She should be able khổng lồ communicate fairly well while she is in Austria.I have not traveled much yet; however, I _________ (visit) the Grand Canyon và San Francisco by the time I leave the United States.By the time you finish studying the verb tense tutorial, you ________ (master) all twelve tenses including their passive forms.Drive faster! If you don’t hurry up, she ______ (have) the baby by the time we get lớn the hospital.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng để kết thúc câu mang đến trước


1. Mary wants to speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I’m free.

A. Will call

B. Will have called

C. Will have been calling


2. Let’s meet at eleven o’clock tomorrow. – Sorry, I _____ at eleven o’clock.