Bài Tập Chia Cho Số Có 2 Chữ Số Lớp 4

Toán lớp 4 phân chia cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được làm quen cùng với phép tính phân tách và các bài tập vận dụng của phép chia.

Bài học này condaohotel.com.vn tiếp tục cung ứng các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.Bạn vẫn xem: bài xích tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập phương pháp chia đến số có 1 chữ số


*

Thực hiện tại phép phân tách theo lắp thêm tự từ bỏ trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Giải pháp chia mang đến số có 2 chữ số

2.1. Ví dụ như 1. Phép chia gồm số dư


*

Thực hiện phép phân chia theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

Xem thêm: Bài Tập Về Tam Giác Đồng Dạng Lớp 8 Có Lời Giải, Chuyên Đề Tam Giác Đồng Dạng

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

2.2. Ví dụ 2. Phép chia có số dư


*

Thực hiện tại phép phân chia theo thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Thừa nhận xét phép phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

Những để ý khi thực hiện phép phân tách số tất cả hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia gồm dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và phần trong số trường đoản cú nhiên


*

Hàng solo trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập áp dụng toán lớp 4 chia cho số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: kiếm tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép chia hết


205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết


168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:


56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư


205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư


228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư


459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân tách được mang lại 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia bao gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cộng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: search x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây nạp năng lượng quả nhà chưng Tư bao gồm 800 cây ăn quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây ăn uống quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 phân chia cho số có 2 chữ số, học sinh cần phải cần mẫn làm bài bác tập để thành thục quá trình tính phép chia. Tiếp tục theo dõi condaohotel.com.vn nhằm được cung ứng thêm nhiều kiến thức có ích nhé.