Bài tập biểu thức có chứa một chữ lớp 4

………………………………………………………………………………

b) các số 58 674, 56 743, 65 065, 75 420 viết theo đồ vật tự từ to đến bé nhỏ là:

……………………………………………………………………………...

Bạn đang xem: Bài tập biểu thức có chứa một chữ lớp 4

Hướng dẫn giải:

a) 23 345, 32 246, 32 435, 40 809.

b) 75 420, 65 065, 58 674, 56 743.

Bài 2. Viết số gồm:

a) 4000 + 500 + 30 + 8

b) 70000 + 6000 + 500 + 40 + 6

c) 80000 + 2000

d) 90000 + 900 + 9

e) 6000 + 400 + 3

Hướng dẫn giải:

a) 4000 + 500 + 30 + 8 = 4538

b) 70000 + 6000 + 500 + 40 + 6 = 76546

c) 80000 + 2000 = 82000

d) 90000 + 900 + 9 = 90909

e) 6000 + 400 + 3 = 6403

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 8627 + 5769

b) 6452 – 5734

c) 6618 x 5

d) 28467 : 7

Hướng dẫn giải:

*

Bài 4. Tính quý hiếm biểu thức (theo mẫu):

*

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 5. tìm a:

a) a x 7 = 5677 + 784

b) a : 6 = 1548 - 267

Hướng dẫn giải:

a) a x 7 = 5677 + 784

a x 7 = 6461

a = 6461 : 7

a = 923

b) a : 6 = 1548 – 267

a : 6 = 1281

a = 1281 x 6

a = 7686

Bài 6. Tính nhẩm:

30000 + 20000 + 4000

90000 – 30000 + 5000

70000 – (4000 + 6000)

Hướng dẫn giải:

30000 + 20000 + 4000 = 50000 + 4000 = 54000

90000 – 30000 + 5000 = 60000 + 5000 = 65000

70000 – (4000 + 6000) = 70000 – 10000 = 60000

C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Viết số gồm:

a) 3000 + 700 + 40 + 5

b) 4000 + 600 + 10

c) 2000 + 80 + 9

d) 5000 + 2

Bài 2.

Xem thêm: 10 Sự Kiện Nổi Bật Năm 2016 Do Vov Bình Chọn, 10 Sự Kiện Thế Giới Nổi Bật Năm 2016

Đặt tính rồi tính:

a) 234 x 5

b) 2345 x 6

c) 10236 : 3

d) 18954 : 6

Bài 3. Tính

a) 7200 – 3456 : 4

b) 4350 + 2136 : 6

Bài 4. kiếm tìm a:

a) a x 8 = 1880

b) a : 9 = 357

c) 3285 : a = 9

Bài 5. Tính quý giá biểu thức theo mẫu:

*

*

Bài 6. Tính giá trị biểu thức:

a) 2000 – a x 3 cùng với a = 12

b) 36 x (32 : b) với b = 4

Bài 7. Tính nhẩm:

a) 40000 + 20000 x 3

b) 70000 – 10000 : 2

c) (50000 + 30000) : 4

Bài 8. Viết tiếp vào khu vực chấm:

a) với m = 7 thì 153 – m x 5 = ………

b) cùng với n = 4 thì 264 + 68 : n = ……….

c) cùng với a = 39 thì 425 – (a + 78) = ……..

d) với b = 6 thì 48 x (36 : b) = ………

Bài 9. Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 29cm, chiều rộng lớn 19cm. Một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó. Tìm độ lâu năm cạnh của hình vuông.

Bài 10. năm nay anh 14 tuổi, em 5 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần một trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên condaohotel.com.vn để hiểu bài tốt hơn.